Gå till huvudinnehåll

Stöd och hjälp vid alkoholproblem

Det finns stöd att få om du är orolig för om en vän, en anhörig eller om du själv har alkoholproblem. Här hittar du länkar till organisationer som på olika sätt arbetar med alkoholfrågor. 

Namn och länk Beskrivning
1177 Vårdguiden Hänvisar till vårdställen för behandling av alkoholproblem.
AA, Anonyma alkoholister Erbjuder hjälp för den som vill sluta dricka.
AI-Anon För barn och partners till någon som är alkoholist.
Adamcentret För den med begynnande alkoholproblem.
Fria länkarna Hjälper beroende och missbrukare.
Länkarna För alla som vill komma ifrån sitt missbruk.
Alna Stöd vid alkoholproblem i arbetslivet. 
Alkoholhjälpen Stöd och hjälp för den som funderar på sitt eller andras drickande.
Alkohollinjen Stöd och hjälp per telefon för den som funderar på sitt eller andras drickande.
Barnombudsmannen Myndigheten som företräder barn och unga. 
CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. 
Don't drink and drive Trafikverkets sajt för att på bred front motarbeta rattfylla. 
Drugnews Nyheter om alkohol, tobak, narkotika och andra droger. 
Drugsmart Information om alkohol och droger, främst för unga. 
Folkhälsoguiden Om folkhälsa, främst för de som arbetar inom Stockholms läns landsting
Folkhälso-myndigheten Myndighet med ansvar för folkhälsan. Sprider kunskap.
IOGT-NTO Nykterhetsrörelsen.
IQ Arbetar för ett smart förhållningssätt till alkohol.
Annika Jankell

Det finns inga genvägar

När Annika Jankell mötte Thorsten Flinck i början av 1990-talet blev de två handlöst förälskade och fick snabbt två döttrar. Här berättar hon om tiden som medberoende.

Läs intervjun