Barndom utan baksmälla

Barndom utan baksmälla är ett långsiktigt initiativ där Systembolaget och IQ tillsammans med ett antal barnrättsorganisationer samverkar för att främja en långsiktig utveckling mot ett mer hållbart och omtänksamt Sverige där färre barn far illa av vuxnas drickande.

Initiativet ska verka för att fler vuxna ska agera när dom ser att ett barn far illa av en vuxens drickande.

barndomutanbaksmalla.se hittar du guiden ”avgörande ögonblick”- 10 konkreta råd hur du som vuxen kan agera och göra skillnad för ett barn.

Mer än 430.000 barn har under sin uppväxt haft minst en förälder med alkoholproblem och 320.000 barn har under sin uppväxt påverkats negativt i någon utsträckning av en förälders alkoholkonsumtion.1 Detta visar en studie som forskare vid Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) gjort på uppdrag av Systembolaget. Studien är den första i sitt slag och visar också att barnen i högre utsträckning riskerar att drabbas av ohälsa, utveckla ett eget missbruk senare i livet och få sämre relationer till föräldrar och vänner.

Läs en sammanfattning av rapporten:Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem?

Ladda ner broschyren Avgörande ögonblick med konkreta råd hur du som vuxen kan agera och göra skillnad för ett barn.

Vårt uppdrag

Systembolaget finns av en enda anledning - de alkoholrelaterade problemen blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse. I vårt uppdrag från staten ingår det att sälja med ansvar och informera om alkoholens risker.