Gå till huvudinnehåll

Barndom utan baksmälla

Systembolaget finns av en enda anledning - de alkoholrelaterade problemen blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse. I vårt uppdrag från staten ingår det att sälja med ansvar och informera om alkoholens risker

Barndom utan baksmälla är ett långsiktigt initiativ där Systembolaget och IQ tillsammans med ett antal barnrättsorganisationer samverkar för att främja en långsiktig utveckling mot ett mer hållbart och omtänksamt Sverige där färre barn far illa av vuxnas drickande.

Alkoholen är det enda berusningsmedlet där andrahandsskadorna är större än de direkta skadorna på användaren. Med andrahandsskador menas alla negativa konsekvenser som drabbar människor till följd av andras alkoholkonsumtion, den grupp som drabbas hårdast är barn. 

Mer än 200 000 barn har minst en förälder med alkoholproblem1. Vart femte barn påverkas negativt av att någon vuxen i närheten dricker för mycket alkohol eller tar droger2. En av fem tonåringar i årskurs nio anser att en eller båda föräldrar dricker för mycket alkohol3.

Läs mer på bardomutanbaksmalla.se