Gå till huvudinnehåll

Barndom utan baksmälla

Barndom utan baksmälla är ett långsiktigt koncept där vi tillsammans med ett antal barnrättsorganisationer samverkar för att främja en långsiktig utveckling mot ett mer hållbart och omtänksamt Sverige där färre barn far illa av alkoholens andrahandseffekter. Vi vill också tillsammans arbeta proaktivt för att få fler föräldrar och vuxna att reflektera kring alkohol och barn samt sina egna vanor.

Alkoholen är det enda berusningsmedlet där andrahandsskadorna är större än de direkta skadorna på användaren. Med andrahandsskador menas alla negativa konsekvenser som drabbar människor på grund av andras alkoholkonsumtion.

Den grupp som drabbas hårdast av detta är barn. Idag lever ungefär 100 000 barn i en missbruksmiljö.Var femte barn påverkas negativt av att någon vuxen i närheten dricker för mycket alkohol eller tar droger.2 En av fem tonåringar i årskurs nio anser att en eller båda föräldrar dricker för mycket alkohol.3