Bris, om en vuxenvärld som sviker

Barn till föräldrar som dricker för mycket växer upp i stor otrygghet och lever med en ständig stress. Det kan leda till psykisk ohälsa – både i det akuta skedet och på längre sikt.

”Vi vuxna måste vara lite modigare”

Sofia Grönkvist, enhetschef för stöd och utbildning på Bris, Barnens rätt i samhället, är tydlig:

– Alltför många barn far illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. Det här är ett stort samhällsproblem och vuxna behöver agera.

Hon beskriver de här barnens miljö som oförutsägbar, något som leder till att de känner en ständig oro eftersom de aldrig vet vad som kan hända.

– Det tar enormt mycket energi att gå omkring och oroa sig hela tiden, många barn får ta alldeles för mycket ansvar för både sina syskon och för föräldrarna. Barn som på det här viset lever på helspänn blir ofta experter på att läsa av sin omgivning och väldigt känsliga för sinnesintryck.

– Något som är väldigt tydligt, säger Sofia Grönkvist, är att vuxna pratar om mängden alkohol som dricks, ”det var ju bara ett par glas vin”, medan barn pratar om vad som händer när vuxna dricker.

Skolgången påverkas

– Det påverkar hälsa, skolgång och sociala relationer, säger Sofia Grönkvist. Vi vet att många av de här barnen presterar sämre i skolan och har en lägre grad av gymnasiebehörighet.

De professionellt utbildade kuratorerna på Bris pratar varje dag med barn som berättar om föräldrar som dricker för mycket. I snitt handlar två-tre samtal per dag om detta. En knapp tredjedel av barnen berättar också om våld.

– Det kan också handla om familjekonflikter och ekonomisk utsatthet. Ofta karaktäriseras situationen av många olika problem.

Hos Bris får barnen själva välja vad de vill prata om – och det viktigaste är nästan alltid det som sker just nu i barnets liv. Därför kommer inte alltid frågan om alkohol upp, det kan till exempel vara en familjekonflikt som känns mer aktuell.

Behovet av stöd stort

Hon understryker att det finns ett enormt stort stödbehov för de här barnen som vittnar om att ”ingen ser” eller att ”vuxna ser, men gör inget”. En del barn uttrycker sig också i termer av ”att en förälder väljer att dricka”, medan vissa är medvetna om att det handlar om en sjukdom.

– Barn försöker både medvetet och omedvetet att skydda sina föräldrar och vill av lojalitet behålla familjens hemlighet. Det finns ofta en stor rädsla för att något ska hända om andra får veta.

På Bris finns kunskap om vad barn i en sådan här situation vill att vuxna ska göra. Sofia Grönkvist sammanfattar:

– De vill att vuxna ska fråga och sedan lyssna på svaret. De vill att vuxna ska våga agera och därmed förmedla hopp. Barnen vill vara med och påverka vilken hjälp de får, men att den vuxne tar ansvaret och ser hela situationen, helt enkelt lägger pusslet kring barnet.

15 procent av alla barn i Sverige påverkas negativt av en förälders drickande.

– Alltför få i vuxenvärlden vågar göra något, fastslår Sofia Grönkvist. Vi vuxna vill inte lägga oss i samtidigt som föräldrarätten är stark i Sverige. En vanlig tanke är också: ”Vem är jag att döma?” Risken med detta är att barn kan ta på sig ännu mer skuld genom tankar som ”det här är nog inte så farligt eftersom ingen vuxen agerar”.

Det som ändå blivit bättre på det här området är att fler professionella organisationer lyfter barnens röst, menar hon och tillägger att hon inte är säker på att det blivit bättre för det enskilda drabbade barnet.

Konsekvenserna för barnen är många och kända

Konsekvenserna för barn som lever med en eller två föräldrar som dricker för mycket är väl kända.

  • Det är oroande och obehagligt med oförutsägbara vuxna.
  • Barn lämnas åt sig själva (försummelse).
  • Det förekommer hot, kränkningar och våld.
  • Föräldrar gör bort sig och hamnar i bråk.
  • De vuxna är inte känslomässigt närvarande.
  • Det förekommer ofta bråk i hemmet.

Barns strategier för att klara situationen kan beskrivas så här:

  • De håller koll på föräldrarna.
  • De blir experter på att känna av stämningar för att vara beredda på vad som är på gång.
  • De vågar sällan ta hem kompisar.

Bris driver ett opinions- och påverkansarbete för barns rätt i samhället, och grunden i verksamheten är det kontinuerliga lyssnandet på barn genom telefonmottagning, mejl och chatt. Det finns också chattgrupper som komplement till övrigt stödarbete. Bris vuxen­telefon fungerar som ett indirekt stöd till barn. Hit hör många som är oroliga för andra vuxnas drickande av sig. De som svarar är alltid professionellt utbildade kuratorer.

Stöd för barn

Barn kan kontakta Bris kuratorer kostnadsfritt varje dag kl. 14–21 på telefon 116 111, via chatt och mejl.

Bris erbjuder även gruppstödsverksamhet för barn med en förälder som missbrukar eller mår psykiskt dåligt. Mer information finns på www.bris.se

Stöd för vuxna

Vuxna med frågor om hur de kan stötta barn i sin närhet kan varje vardag kl. 9–12 kontakta Bris vuxentelefon – om barn. Telefon: 077-150 50 50