Harold Holder: Kombinera bästa forskningen med lokala erfarenheter

Harold Holder är en av världens mest ansedda alkoholforskare. Som pensionär har han gett sig ut på korståg. Det alkoholförebyggande arbetet ska kombinera vetenskapliga rön med lokal kunskap för att nå bättre resultat.

Det låter konstigt när Harold Holder säger det: De starkaste forskningsresultaten används inte i tillräckligt stor utsträckning i lokalt förebyggande arbete runtom i världen.

Bild av alkoholforskare Harold Holder.

Men så är det på alldeles för många håll, hävdar han.

– Det finns en enorm klyfta mellan teori och praktik, säger Harold Holder.

Klyftan har bidragit till att lokalt alkoholförebyggande arbete tagit fel utgångspunkter. Istället för solid forskning har personliga erfarenheter hos engagerade människor lagt grunden för åtgärder.

Instrument som förebygger

Enligt Holder är dessa sex saker mest effektiva för att förebygga alkoholskador: 

  1. Priset på alkohol
  2. Var affärer och restauranger som säljer alkohol ligger och hur tätt det är mellan dem
  3. Hur många timmar det går att handla alkohol
  4. Minimiålder för att få dricka och köpa alkohol
  5. Insatser mot rattfylleri
  6. På vilket sätt alkohol säljs i butiker.

Alla används i Sverige och ensamrätten för detaljhandel gör nytta, menar Harold Holder.

– Ju mer alkohol görs tillgängligt, desto högre blir konsumtionen och desto större blir alkoholskadorna. Hur många ställen som säljer, priserna, försäljningstiderna – det är sådant som bevisat ger resultat, säger han.

Samtidigt har forskarvärlden inte gett tillräckligt bra stöd. Dels för att forskare får erkännande från vetenskapliga publiceringar snarare än praktisk nytta. Dels för att kunskapen inte har anpassas tillräckligt till lokala förhållanden.

– En lokal affärsman måste förstå sin marknad. Den traditionen har vi inte inom alkoholprevention och det vill jag ändra på.

Historiskt sett har preventionsprogram testats på ett ställe och sedan överförts rakt av till andra länder och platser, menar Harold Holder. En sorts idé om att one size fits all.

Stadsmiljö en solig sommardag. Mor med barnvagn och dotter på sparkcykel syns i folklivet.

Bara information funkar inte

Att informera allmänheten om riskerna med alkohol är inte fel, men att ha detta som enda strategi för att minska alkoholens konsekvenser i samhället räcker inte.

– Det finns inga vetenskapliga bevis för att det fungerar. Jag brukar kalla det för önsketänkande. Betyder det att vi inte ska göra informationsinsatser? Nej, det betyder det inte. Vi ska absolut göra det, men vi måste göra det tillsammans med annat förebyggande arbete, som vetenskapen visat fungerar (se ruta ovan). Att endast utbilda i skolorna är också önsketänkande.

Men det gör det inte alltid, eftersom lokala problem, kulturer och förutsättningar skiljer sig åt.

Det kan gälla saker som åldersgränser, hur alkohol säljs och öppettider, men även i vilka sociala sammanhang folk dricker, hur mycket som konsumeras eller hur lätt unga kan få tag i alkohol.

Oavsett måste alkoholpreventionen utgå från lokala förutsättningar, men med forskningen i ryggen.

Lokala erfarenheter är viktigt, men också lokala data, det är oerhört viktigt

– Jag vill att folk ska veta vad forskningen kan berätta för oss, men vi måste också ära lokalkännedomen. Matchar vi vetenskap och praktik så baserar vi inte förebyggandet på en samling personliga erfarenheter – jag vill inte förringa dessa erfarenheter, men de räcker inte – och vi tittar på den generella forskningskunskapen för att se vad som passar just vår lokala situation.

– Lokala erfarenheter är viktigt, lokal energi är viktigt, men också lokala data  det är oerhört viktigt.

Modellen erbjuder ett ramverk

Harold Holder har skapat en modell som ska hjälpa kommuner och lokalsamhällen att göra just det.

Modellen erbjuder ett ramverk för att systematisera, organisera och målsätta arbetet utifrån lokala förhållanden. Göra det mer vetenskapligt, utan att de som arbetar med frågorna behöver vara forskare.

Allt handlar alltså om att gifta ihop två världar som sysslar med samma sak – att matcha lokal kunskap och lokalt engagemang med forskningsfältets viktiga rön.

Arbetssättet har testats i drygt tio länder, däribland i Stockholm

Det här är ett nytt angreppssätt inom alkoholprevention, enligt Harold Holder. Arbetssättet har testats i olika projekt i drygt tio länder, däribland i Stockholm där organisationen STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem), arbetar med ansvarsfull alkoholservering och mot våld i samband med fotbollsmatcher.

De praktiska resultaten är goda, enligt Harold Holder, och en nyckel är att just få resultat att visa upp.

Än så länge tillhör inte arbetssättet forskningsfältets starkaste bevis för att de fungerar. Dit hör till exempel vikten av höga priser, minimiålder och tillgängligheten på alkohol. 

Det är inte ett vanligt sätt att arbeta

Han tror att lokalt arbete utifrån vetenskap och lokala data hör hemma i den gruppen. Därför åker han numera runt i USA och världen och pratar om det, och hjälper till att återföra forskningen till lokalt arbete.

– Jag tror det här är best practice. Det är inte ett vanligt sätt att arbeta lokalt och det innebär ett stort steg jämfört med hur lokalsamhällen har gjort historiskt sett.

Vy över butik.

Därför finns Systembolaget

Vi säljer alkohol men begränsar samtidigt alkoholproblemen. Alkoholens negativa sidor skulle drabba fler utan vår ensamrätt. Vi finns framför allt för barn och familjer, som skulle drabbas om en beroende förälder eller partner kunde få tag i alkohol lika enkelt som ett paket mjölk.

Lär dig mer