103 miljarder – om alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser

Den 15 januari arrangerades ett frukostseminarium på Systembolagets huvudkontor med anledning av den studie om alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser som Systembolaget presenterade i november 2019.

Vid seminariet medverkade Maja Fjaestad, statssekreterare Socialdepartementet, Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot Socialutskottet, samt Johanna Gripenberg, enhetschef STAD. Även Ramboll fanns på plats för att presentera studiens resultat och slutsatser.

Seminariet började med att Magdalena Gerger hälsade alla välkomna. Därefter berättade deltagare från Ramboll om den studie de har tagit fram som tittar på alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser.

Lär dig mer om studien 

Efter Rambolls presentation var det dags för panelen.

Maja Fjaestad pekade på att det är bra att få en så pass utförlig studie som tittar på så många olika delar av alkoholens effekter. Hon talade också om att vi de senaste åren, i Sverige, sett en positiv utveckling med en minskad alkoholkonsumtion och färre ungdomar som dricker alkohol. Men att denna utveckling inte kan tas för given och att det är viktigt att vi håller i vår framgångsrika restriktiva alkoholpolitik.

Barbro Westerholm tog upp att det är bra att få en siffra på alkoholens kostnader och just för att den är så hög kan den få fler att reagera. Hon lyfte också att alkoholkonsumtionen ökar hos den äldre delen av befolkningen och att det är viktigt för primär- och äldrevården att jobba med alkoholfrågan i denna grupp.

Johanna Gripenberg lyfte att den exakta siffran som studien kommit fram till kanske inte är det viktigaste. Utan att det viktigaste att ta med sig är att alkoholen kostar samhället stora summor varje år. Hon gav också exempel på effektivt preventivt arbete som STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) har arbetat med.