Alkohol under graviditeten

En del kan ha hört att det är okej att dricka lite grann under graviditeten. Det är dock fel, ingen vet om det finns någon säker gräns. Därför ger vården och Livsmedelsverket rådet att avstå helt.

När en gravid kvinna dricker tas alkoholen upp i blodet genom magsäcken och passerar därefter moderkakan som förser fostret med näring och syre. Barnet får i sig alkohol via både moderkakan och fostervattnet. Promillehalten blir densamma som hos den blivande mamman – det lilla fostret har däremot långt ifrån samma möjligheter att bryta ned alkoholen och förblir berusat minst lika länge som modern.

Man lägger örat mot sin gravida partners mageÄven det omgivande fostervattnet blir alkoholhaltigt. Fostrets lever är alldeles för liten för att kunna bryta ner alkoholen som inte förbränns förrän den kommit tillbaka till kvinnans blodomlopp och lever.

Läs vad Livsmedelsverket skriver om mat och alkohol när man är gravid

Alkoholens påverkan på fostret

Alkohol är ett nervgift som påverkar fostret och dess organ, inte minst hjärnan, och kan orsaka allvarliga skador och livslånga negativa konsekvenser såsom funktionsnedsättningar och funktionshinder. Trots att prenatal exponering för alkohol, som det också kallas, kan förebyggas är det idag den vanligaste orsaken till födelsedefekter och utvecklingsavvikelser.

Gravid kvinna i randig klänning på cykel.

Det finns ingen ”säker” alkoholkonsumtion under graviditeten, utan även måttliga mängder kan orsaka fosterskador. Ju mer kvinnan dricker, desto allvarligare blir konsekvenserna.

Dos (mängd alkohol per tillfälle), frekvens (hur ofta) och tidpunkt (hur långt in i graviditeten drickandet sker) påverkar vilka organ som skadas och i vilken omfattning. Det finns inga exakta uppgifter om hur många som är drabbade, men en vanlig uppskattning är att ett till två barn i varje klass har någon form av problem till följd av medfödda alkoholskador.

Närbild av ultraljudsundersökning.

Tidig graviditet och alkohol

Att avstå alkohol handlar om att minimera kända risker. Att få i sig alkohol innan man upptäcker att man är gravid är inte ovanligt. Det innebär inte att något kommer att gå fel, men genom att sluta dricka helt så fort du tror att du eventuellt är gravid gör du det bästa för att ditt barn ska må bra både i magen och senare i livet.

Kontakta gärna en barnmorskemottagning om du är orolig.

Sluta dricka när du bestämt dig för att bli gravid

Det absolut bästa är att sluta dricka alkohol redan när ni bestämt er för att försöka få barn. Detta eftersom att det oftast tar några veckor innan man känner de första graviditetstecknen.

Två kvinnor håller sin baby i famnen

Ett annat skäl att sluta redan här är att även måttligt drickande försämrar chanserna till graviditet. Även män bör tänka på sitt drickande. En dansk studie visar att spermiekvaliteten försämras av alkohol.

Vad kan hända?

Alkohol ökar risken för missfall. Alkoholen riskerar också att skada bland annat barnets utveckling och beteende. Det kan handla om saker som längd och vikt, syn, ansiktets utseende, koncentration och överaktivitet.

FAS och FASD

FASD – fetal alcohol spectrum disorders, är en beteckning som samlar alla former av fosterskador orsakade av alkohol. Det finns även en medicinsk diagnos som heter FAS, fetal alcohol syndrome. Fetal betyder att det handlar om fosterstadiet.

Det finns idag inga tillförlitliga uppgifter om hur vanligt förekommande FAS är i Sverige. Det som forskare och andra experter emellertid är överens om är att FAS är kraftigt underdiagnostiserat. Baserat på en registerstudie uppskattar Socialstyrelsen att det varje år föds 100–200 barn som uppfyller diagnoskriterierna, men trots detta hittas bara drygt 30 barn och unga per år. Detta innebär att många barn med FAS aldrig får en korrekt diagnos och därmed inte heller det stöd som de och deras föräldrar skulle behöva. För FASD beräknas siffran vara 1 000 barn.

FAS-föreningen har mer information om detta

Ultraljud av mage

En gravid kvinna dricker aldrig ensam

Varje år föds omkring 1000 barn med alkoholrelaterade fosterskador.

Alkoholrelaterade fosterskador