FAS-drabbade Karl på väg ut i yrkeslivet

Det är full aktivitet på Digital Center, en elektronikbutik i Landskrona. Hit kommer kunder som vill ha hjälp med sina mobiltelefoner och råd om olika typer av abonnemang. En av butikens tre anställda är Karl Wittgard, som vid elva års ålder fick diagnosen FAS, fetalt alkoholsyndrom.

Efter en praktikperiod har han nu fått en provanställning i butiken och står därmed på allt fastare mark i yrkeslivet.

– Jag trivs jättebra, säger Karl Wittgard entusiastiskt. Vi är ett litet gäng och jag känner att jag alltid kan fråga om hjälp om det behövs.

Karl har det jag värderar väldigt högt

Att ha ett arbete att gå till är långtifrån en självklarhet för unga vuxna med medfödda alkoholskador till följd av mammans drickande. Butikschefen Teddi Martinsson på Digital Center beskriver situationen:

– Karl har det jag värderar väldigt högt, han vill verkligen arbeta, han är alltid tjänstvillig och gör gärna det där lilla extra. Då blir det mindre viktigt att han, till följd av sina skador, har problem med att hantera siffror.

Tio småfåglar sitter på fem luftlledningar mot blå bakgrund.

Det privatägda företaget har ett avtal med Arbetsförmedlingen som står för en del av Karl Wittgards lön.

Teddi Martinsson berättar ärligt att det tog flera veckor innan han förstod vilken typ av problem FAS kan ge upphov till. Han trodde först att han skulle kunna ”förklara matematiken” för Karl. När han fått bilden klar för sig förstod han också vilka lösningar som skulle möjliggöra de kundorienterade arbetsuppgifter som Karl skulle ställas inför i butiken.

– Vi har ordnat olika paketlösningar som täcker de behov som de flesta kunder har, förklarar Teddi Martinsson. Det här arbetssättet förenklar hanteringen och kräver inga enskilda uträkningar. Vi fokuserar helt enkelt på det som Karl är bra på att hantera – att prata med kunder och vara serviceinriktad.

Bild på Teddi Martinsson som visar Karl Wittgard något på kassaapparatens skärm.
Teddi Martinsson, till höger, ger gärna FAS-drabbade Karl Wittgard en hjälpande hand på den gemensamma arbetsplatsen. ”Jag har blivit mer förstående för andra människors problem”, säger han. Foto: Per Lindström

Både Karl Wittgard och Teddi Martinsson är i 30-årsåldern, men med helt olika bakgrund och förutsättningar. På frågan vad Teddi Martinsson lärt sig av engagemanget för Karl svarar han:

– Jag har blivit mer förstående och ödmjuk inför andra människor och olika typer av problem som vissa kan tvingas hantera. Jag, som många andra, vet att gravida kvinnor inte ska dricka alkohol, men att det kunde få sådana här följder var nytt för mig.

Ultraljud av mage

En gravid kvinna dricker aldrig ensam

Varje år föds omkring 1000 barn med alkoholrelaterade fosterskador.

Alkoholrelaterade fosterskador