Intervju med Jenny Rangmar

Ibland sägs det att det går bra att dricka lite alkohol under graviditeten men det stämmer inte. Alkohol är ett fosterskadande ämne. Forskning har inte kunnat hitta en mängd alkohol som alla kvinnor kan dricka utan att fostret tar skada.

Ingen forskning har kunnat visa på att det finns en mängd alkohol som alla kvinnor, oavsett andra omständigheter, kan dricka utan att fostret tar skada.

En ny studie visar att 1 av 13 kvinnor som dricker alkohol under graviditeten föder ett barn med skador.

Jenny Rangmar som är doktor i psykologi vid Göteborgs universitet säger:

Rekommendationen är därför att helt avstå från att dricka alkohol under graviditeten just eftersom det är ett fosterskadande ämne.

Hur samhället kan hjälpa till

Om skadan redan är skedd och barnet skadats av att mamman drack alkohol under graviditeten är det mycket viktigt att personen får rätt hjälp och stöd. Jenny tillägger att:

Det allra viktigaste är att fler förstår att det bästa är att inte dricka någon alkohol alls när man är gravid.
Ultraljud av mage

En gravid kvinna dricker aldrig ensam

Varje år föds omkring 1000 barn med alkoholrelaterade fosterskador.

Alkoholrelaterade fosterskador