Drickande bland gravida i världen

En nyligen genomförd studie har kartlagt dels den globala förekomsten av kvinnor som dricker alkohol under graviditeten, dels den globala prevalensen av fetalt alkoholsyndrom (FAS).

Närbild av en nyfödds små fötter som sticker fram ur en vit filt.

Genom att studera och sammanställa nationella data har man kommit fram till att cirka var tionde gravid kvinna dricker alkohol i någon omfattning och att en av 67 bland dessa fick ett barn med FAS.

Totalt beräknas att omkring 15 barn per 10 000 födda kommer att ha FAS och att det varje år föds över 100 000 barn som uppfyller diagnoskriterierna. Samtidigt, påpekar forskarna, är dessa uppgifter att betrakta som toppen på ett isberg då FASD, (FASD = fetal alcohol spectrum disorders), är mellan nio och tio gånger vanligare än FAS.

Vidare visar studien att idel europeiska länder återfinns överst på listan över länder där flest kvinnor dricker alkohol under graviditeten:

 1. Irland (60,4 %)
 2. Vitryssland (46,6 %)
 3. Danmark (45,8 %)
 4. Storbritannien (41,3 %)
 5. Ryssland (36,5 %)

Som jämförelse kan nämnas att motsvarande andel för Sverige beräknats till 9,4 procent.

Gravid kvinna med hår framför ansiktet tittar ner och har händerna på magen.

Värt att notera här är att dessa uppgifter inte säger någonting om hur mycket, hur ofta eller under vilken del av graviditeten de har druckit alkohol, bara att de har druckit alkohol under graviditeten. Oavsett detta står det klart att det faktum att uppemot var fjärde europeisk kvinna druckit under graviditeten reflekteras i den överlägset högsta förekomsten av FAS, 2,6 gånger högre än det globala genomsnittet.

Här finns emellertid en avvikelse som måste kommenteras: Sydafrika, som ju med sina 13,2 procent inte finns med bland de länder där flest kvinnor dricker under graviditeten, har världens i särklass högsta prevalens av FAS – närmare 600 fall per 10 000 födda. Det är mer än fem gånger fler än tvåan, Kroatien, och över 40 gånger fler än i Sverige där prevalensen beräknas till 13,9.

Kvinna ligger i sjukhussäng och ser kärleksfullt på sitt nyfödda barn.

Förklaringen till detta ligger, menar forskarna, i att den andel av de sydafrikanska kvinnor över 15 år som överhuvudtaget dricker alkohol, långt under hälften, har en extremt hög alkoholkonsumtion per kapita: 16 liter ren alkohol per år. Forskarna menar att det är rimligt att anta att intensivkonsumtion, (binge drinking, intag av stora mängder alkohol per konsumtionstillfälle), den typ av alkoholkonsumtion som är allra skadligast för fostret, är vanligt förekommande bland dessa kvinnor. Måhända föreligger ett liknande mönster i fallet Island, där andelen kvinnor som druckit alkohol under graviditeten är lägst i Norden samtidigt som förekomsten av FAS är näst högst. Av de nordiska länderna har Danmark den högsta förekomsten av FAS. 

Situationen i Norden

Andel kvinnor som druckit alkohol under graviditeten

 1. Danmark: 45,8 %
 2. Norge: 22,6 %
 3. Finland: 15,7 %
 4. Sverige: 9,4 %
 5. Island: 8,9 %

Förekomst av FAS, antal per 10 000 födda

 1. Danmark: 68
 2. Island: 45,3
 3. Norge: 33,6
 4. Finland: 23,3
 5. Sverige: 13,9

 

Situationen i Europeiska unionen

Förekomst av FAS, antal per 10 000 födda

 1. Kroatien: 115,2
 2. Irland: 89,7
 3. Italien: 82,1
 4. Danmark: 68
 5. Storbritannien: 61,3

 

Situationen globalt


Förekomst av FAS, antal per 10 000 födda

 1. Sydafrika: 585,3
 2. Kroatien: 115,2
 3. Irland: 89,7
 4. Italien: 82,1
 5. Vitryssland: 69,1

 

Källor och läs mer i Alkoholrapporten 2017

En festmåltid. De vuxna skålar. En liten pojke sitter vid bordet.

Läs vad barnpsykologen har att säga om alkohol och barn

"Barn ska inte behöva uppleva föräldrar som sluddrar, snubblar eller somnar på grund av alkohol"

Läs intervjun