"Ses som mer problematiskt om kvinnor dricker"

Vad får du reda på om du intervjuar 150 personer om barndomsminnen av alkohol och föräldrar? Att mammor sällan tappar kontrollen och att förvånansvärt många pappor spelar luftgitarr. Bland annat.

Josefin Bernhardsson forskar vid Stockholms universitet. På Systembolagets seminarium den 5 mars 2015 talade hon under rubriken ”Pinsamma pappor och osynliga mammor”.

Det är en talande titel. När folk berättade om sina föräldrars dryckesbeteende var mammorna mer anonyma än papporna.

Få minnen om mammor, fler om pappor

 Kvinnorna dricker kanske en halv snaps eller lite likör efter maten i de äldre personernas berättelser, i de yngres dricker de vin. Men de intervjuade beskriver sällan några konkreta minnen när det gäller mammorna, säger Josefin Bernhardsson och fortsätter:

 När det gäller papporna finns minnena där. De sjunger högt och väldigt många spelar luftgitarr. Papporna är lite lustiga, roliga, pinsamma.

Måttfullhet ett rådande ideal

Mammors berusning är inget man talar om, visar Josefin Bernhardssons forskning. Berusning överlag är på ett sätt ett känsligt ämne. Man talar om det, men runt det. Roliga pappor, ja. Fulla eller illamående, nej.

När berusade föräldrar och alkoholproblem kom på tal handlade det nästan alltid om andra familjer. Måttfullhet var ett klart rådande ideal.

Trygga kvinnor

Josefin Bernhardssons forskning tar upp normer om hur män och kvinnor ska vara. Män förväntas vara mer gränsbrytande och våghalsiga. De ska inte vara rädda för att tappa kontrollen. Kvinnor förväntas vara mer kontrollerade.

 Kvinnor ska inte göra bort sig. De förväntas stå för tryggheten och det ses som mer problematiskt om de dricker. Här finns en koppling till moderskapet, säger Josefin Bernhardsson.

Mäns berusning beskrivs med biologiska orsaker. De blir bröliga, alfa-hannar, djuriska. Det tycks finnas en underliggande tanke om att boys will be boys.

Samma motiv till att bli fulla

Bland dem som gärna dricker sig berusade finns såväl kvinnor som män. Och här finns stora likheter mellan könen.

 65-åriga hantverksmän och 15-åriga skoltjejer säger samma sak. De dricker för att släppa på kontrollen och göra saker som de inte gör annars, till exempel flörta, säger Josefin Bernhardsson.

Kvinnor ses som mer rationella

Traditionella uppfattningar om manligt och kvinnligt fick sig en törn i hennes forskning.

 Mäns berusning beskrivs med biologiska orsaker. De blir bröliga, alfa-hannar, djuriska. Det tycks finnas en underliggande tanke om att ”boys will be boys”. Men kvinnor kopplas samman med rationalitet och ansvar om barn och familj. Det är intressant. I många andra sammanhang anses rationalitet vara en manlig egenskap och kvinnor anses mer känslostyrda. Drickandet verkar ses som mer naturligt för män än för kvinnor.

Bernhardssons forskning

  • Avhandlingen "Normalitetens gränser: En fokusgruppstudie om alkoholkultur(er), genus- och åldersskapande" handlar om hur alkoholkultur och identitet hör samman. Fokus ligger på normer när det gäller bland annat genus och ålder.
  • Cirka 150 personer i åldern 15-65 år deltog i 24 fokusgrupper.
  • De fick tala om hur de upplevt sitt eget och andras drickande under olika perioder i livet: barndomen, ungdomen och vuxenlivet.
  • Det övergripande resultatet visar att även om dryckesvanor förändras med tiden så är motiven till att dricka och normerna kring alkohol stabila.
Ungdomar på konsert.

Så pratar du alkohol med din tonåring

Ställ frågor och lyssna. Var tydlig men bli inte arg. Berätta om du är orolig.

Läs tipsen!