Stort fokus på alkohol vid nollning

När nya skolterminer börjar anordnas insparks- eller nollningsaktiviteter i många skolor i Sverige. En undersökning från 2017 visar att alkohol ofta har en central roll på nollningar. Pressen att dricka är stor.

Systembolaget har genomfört en Sifo-undersökning bland 16-23-åringar om nollningar och alkohol*. Undersökningen visar att 4 av 10 har varit med på en nollning.

Bild på ett par slitna basketskor som blivit uppkastade i ett träd.
23 procent svarar att de själva eller någon de känner utsatts för något förnedrande under en nollning.

Majoriteten av de unga (60 procent) menar att det finns ett tvång eller en förväntan att dricka alkohol på nollningen, och 6 av 10 svarar att de själva eller någon de känner blivit för full på en nollning. 72 procent tycker att det skulle vara positivt med mindre fokus på alkohol under nollningen.

 Nollningskulturen med alkohol och grupptryck lever tyvärr kvar, även bland gymnasieelever som ofta är så unga som 16 år. Flera har i samband med nollningar utsatts för förnedrande aktiviteter och har känt press att dricka alkohol. Mycket av detta hade förhoppningsvis kunnat undvikas om personer över 20 år sagt nej till att köpa ut, säger Lennart Agén, presschef på Systembolaget.

Var femte person i undersökningen uppger att de själva eller någon de känner blev pressade eller tvingade att göra något mot sin vilja under en nollningsaktivitet.

6 av 10 anser att det finns ett tvång eller en förväntan att dricka alkohol på nollningar

6 av 10 uppger att de själva eller någon de känner blivit för full på en nollning

7 av 10 tycker att det skulle vara positivt med mindre fokus på alkohol vid nollningar

*Om undersökningen

Sifo har på uppdrag av Systembolaget genomfört telefonintervjuer med 400 personer i Sverige i åldern 16-23 år om erfarenhet av nollning och alkohol i samband med det. Intervjuerna genomfördes under juli 2017.

Två nollningsfilmer

Två berättelser om vad som kan hända under nollningen. 

Varför langa?

Tio tips som gör det lättare att säga nej om lillebror eller lillasyster vill att du ska köpa ut.

Läs artikeln