Så dricker tonåringar

Dagens tonåringar dricker mindre än någonsin. Men varifrån kommer alkoholen, vilka fixar den och vad dricker de helst? Charlotta Rehnman-Wigstad på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, ger svar.

Tv tonårstjejer sitter på en buss och surfar på sina mobiltelefoner.

Det är rekordlåga nivåer på tonåringars alkoholkonsumtion i Sverige. De dricker inte lika ofta, dricker mindre och blir inte lika ofta berusade. Fler dricker inte alls och färre börjar dricka i tidig ålder.

Hur många tonåringar dricker alkohol?

  • 39 % av landets niondeklassare uppger att de har druckit alkohol någon gång under de senaste 12 månaderna.
  • För eleverna i gymnasiets årskurs två var siffran 72 %.

 

– Andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet har minskat sedan slutet av 90-talet. Antalet niondeklassare som har druckit alkohol det senaste året har minskat från åtta av tio vid 90-talets slut till fyra av tio 2018. Säger Charlotta Rehnman-Wigstad på CAN, organisationen som mäter alkoholkonsumtionen i Sverige

Mängden som dricks har också minskat. Från 2006 till 2018 har årskonsumtionen av alkohol hos en niondeklassare minskat med över 70 procent. Från 3,5 liter ren alkohol till en liter. Konsumtionen hos gymnasisterna har under samma period minskat med 60 procent från 6,2 till 2,8 liter ren alkohol per år.

Vad är främsta anledningen till nedgången?

– Först och främst är det viktigt att poängtera att detta är en del i en större samhällsförändring och att det är flera saker som samspelar. Kunskapsläget är ännu oklart vilket gör att det är svårt att ge ett enkelt svar på detta.

– Förmodligen spelar flera saker in, men en stor förändring är attitydförändringar hos vuxna. Vuxna har blivit tydligare med att alkohol är för vuxna och föräldrar är mer restriktiva till att köpa ut än för tio år sedan.

Kan det finnas fler förklaringar?

– Det kan handla om att ungdomar fokuserar på intressen som till exempel träning och datorspel. 

– Det kan även vara en effekt av ett mångårigt alkoholförebyggande arbete i våra län och kommuner.

Kan inte nedgången ha att göra med att tonåringar använder andra droger som cannabis mer i dag?

– Det är inte så enkelt att andra droger ersatt alkoholen. Minskningen av alkohol är nämligen större än ökningen för andra droger. Det här är viktigt, eftersom det visar att summan av alla droger inte är konstant. Det går att förändra attityder och minska bruket av droger. Vi ser att cannabis ökar bland tonåringar, men det beror främst på att de som använder cannabis har ökat användandet, inte att fler använder cannabis.

 

Nattbild på ungdomar som dansar på utomhusfestival.

Är den här nedgången unik för Sverige eller går den att se i andra länder?

– Den minskade trenden i alkoholkonsumtionen är inte unik för Sverige utan har observerats i ett flertal europeiska länder.

Över hälften av ungdomarna som har druckit alkohol de senaste 12 månaderna uppger att de har råkat ut för någon typ av alkoholrelaterade problem.

Åter till alkoholen, vad dricker tonåringarna?

– Den dominerande alkoholdrycken bland pojkar i gymnasiet är starköl, följt av sprit och blanddrycker. Flickorna i gymnasiet dricker blanddrycker följt av sprit och vin. I årskurs 9 är det sprit som står för den största andelen av totalkonsumtionen följt av starköl (för pojkarna) och blanddrycker.

Varifrån får tonåringarna alkoholen?

– Vanligast är att alkoholen tonåringar dricker kommer från Systembolaget. Tonåringarna säger att alkoholen oftast köps ut av kompisar, kompisars syskon eller pojk/flickvänner.

– Näst vanligast är att tonåringar har köpt alkohol av någon som smugglat in alkoholen till Sverige.

– Det finns även en del som inte vet var alkoholen som de dricker kommer från. Bland de som druckit alkohol de senaste 12 månaderna är det 24 procent i årskurs 9 och 12 procent i årskurs 2 på gymnasiet som uppger att de inte visste var alkoholen kom ifrån den senaste gången de drack.

Tre tonåriga flickor med drinkglas i händerna.

Har det blivit lättare eller svårare för tonåringar att få tag i alkohol?

– Det är svårt att ge ett enkelt svar på denna fråga. Bland gymnasieeleverna har andelen som blivit serverade alkohol på restaurang innan 18-årsdagen minskat. Det är också färre som blivit bjudna av sina föräldrar. Det betyder inte nödvändigtvis att föräldrar eller restauranger blivit mer restriktiva och återhållsamma det kan även handla om att ungdomarna inte vill dricka alkohol och därför inte försöker få tag på den.

– Sen är det svårt att säga om det blivit mer tillgängligt med smugglad alkohol genom olika kanaler.

Går alkoholdebuten upp eller ned?

– Från 1997 har det skett en stadig nedgång i andelen ungdomar som har gjort en så kallad tidig alkoholdebut det vill säga druckit ett glas alkohol vid eller innan 13 års ålder. I årskurs 9 har andelen minskat från 39 procent år 2004 till 12 procent år 2018

Vilka tråkigheter råkar unga ut för på grund av alkohol?

 Över hälften av ungdomarna som har druckit alkohol de senaste 12 månaderna uppger att de har råkat ut för någon typ av alkoholrelaterade problem.

– Vanliga problem som ungdomar råkat ut för är att man förstört saker eller kläder, att man har grälat eller att man har blivit fotad eller filmad i en pinsam eller kränkande situation i samband med alkoholkonsumtionen.

– Fler flickor än pojkar uppger att de har råkat ut för problem. Flickor uppger i större utsträckning än pojkar att de har tappat pengar eller värdesaker, haft sex som de ångrat dagen efter eller fått problem med förhållandet till vänner. Pojkar uppger i större utsträckning än flickor att de har kört bil, moped eller annat motorfordon, bråkat med polisen eller hamnat i slagsmål.

Nattbild av två festande tjejer som skakar på sitt långa hår.

Allt går åt rätt håll – ser du något oroande utifrån era undersökningar?

– Det är väldigt positivt att utvecklingen går åt rätt håll, men bara för att den gör det betyder det inte att man kan sluta arbeta och känna sig nöjd. Under flera år har vi haft ett bra strukturerat arbete på nationell, regional och lokal nivå och det arbetet måste fortsätta.

Skolelevers drogvanor 2017

Fler tjejer än killar dricker

  • 39 % av niondeklassarna drack alkohol någon gång under de senaste 12 månaderna (2015 var siffran 42 %). För tjejer var siffran 43 % och för killar 36 %.
  • 72 % av eleverna i gymnasiets årskurs 2 drack alkohol någon gång under de senaste 12 månaderna (oförändrat mot 2015). För tjejer var siffran 75 % och för killar 70 %. 
  • Färre dricker idag. På 70-talet drack 90 % av niondeklassarna. Siffran sjönk till runt 80 % på 80-talet och sedan 2006 har det legat under 70 %.

Men killarna i gymnasiet dricker mer

  • Killarna i nian drack i genomsnitt en liter (räknat i 100 % ren alkohol). Även tjejerna drack en liter.
  • Killarna i gymnasiets årskurs 2 drack 3,0 liter och tjejerna 2,4 liter. Killarna på gymnasiet har minskats sin konsumtion med nästan fem liter ren alkohol de senaste tio åren. 
Ungdomar på konsert.

Så pratar du alkohol med din tonåring

Ställ frågor och lyssna. Var tydlig men bli inte arg. Berätta om du är orolig.

Läs tipsen!