”En policy – viktigaste verktyget mot problem på arbetsplatsen”

– Att ha en policy är det viktigaste ett företag eller en organisation kan göra för att förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen.

Porträttbild på Ingela ErikssonDet säger Ingela Eriksson, informationsansvarig på Alna, som är ett expertorgan inom området skadligt bruk i arbetslivet och som ägs av de centrala organisationerna på arbetsmarknaden.

– En alkoholpolicy ska innehålla riktlinjer för vad som gäller på arbetsplatsen, men också en handlingsplan och en aktivitetsplan, säger Ingela Eriksson.

Riktlinjerna är övergripande förhållningsregler, till exempel att det inte är tillåtet att vara påverkad på arbetsplatsen. Här bör man också ha information om vilka spelregler som gäller vid personalfester, representation eller kundmöten. Det ska också framgå varför det är viktigt att riktlinjerna följs.

Vissa företag kan behöva specificera informationen om det finns anledning att ha olika regler för exempelvis ett åkeriföretags chaufförer och för kontorspersonalen. Det kan handla om säkerhets- och kontrollåtgärder eller om drogtester.

– Men det bästa är förstås om samma regler kan gälla för alla, säger Ingela Eriksson. Ett tips är att knyta an till den egna verksamhetens värderingar när man förklarar vikten av företagets förhållningssätt i policyn.

I handlingsplanen klargörs i korthet vem som gör vad, när och hur. På vissa företag har HR-avdelningen ett stort ansvar, på andra har arbetsmiljöansvaret delegerats till chefer på olika nivåer.

– Det ska också framgå vilket ansvar medarbetare, skyddsombud och fackliga företrädare har.

I aktivitetsplanen beskrivs hur policyn ska implementeras. Hur ofta anordnas utbildning eller informationsträffar? Var finns information för alla anställda? Hur ofta ska policyn ses över och eventuellt uppdateras?

– Här behöver man även inkludera hur nyanställda informeras, säger Ingela Eriksson. Det är viktigt att säkerställa att alla nås av innehållet i policydokumentet.

Kort om Alna

Alna bildades 1961 av SAF, LO, och TCO i Stockholms län som ett resultat av arbetsgivarnas och arbetstagarnas gemensamma intresse av drogfria arbetsplatser. Alna ägs fortfarande av de centrala parterna på arbetsmarknaden och har i uppdrag att bistå arbetsgivare och arbetstagare genom rådgivning, chefsstöd och utbildning samt utredning och behandling av individer med problem.