”Vi är medvetna om att Systembolaget är en riskarbetsplats”

På Systembolaget görs bedömningen att den egna verksamheten är förknippad med risker som kräver särskild uppmärksamhet vad gäller alkohol och arbetsliv.

– Många av våra medarbetare jobbar nära produkterna och utsätts därmed för en stor och bred exponering. I ljuset av att vår personal ofta har ett stort intresse för mat och dryck är det en risk som vi måste vara medvetna om, säger Tobias Frohm, mångårig HR-direktör på Systembolaget som har nära 6 000 anställda över hela landet.

Utöver sedvanliga personalfrågor och chefsstöd har HR-avdelningen ansvar för en omfattande kompetensutveckling inom områden som dryckeskunskap, kundmöten och ledarskap.

– Det är viktigt att bygga kunskap i det här personalintensiva företaget och vi satsar mycket på internutbildning, säger Tobias Frohm.

Flera av Systembolagets medarbetare, exempelvis inköpare och butikspersonal, behöver regelbundet prova nya produkter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett kvalificerat sätt. På så sätt skiljer sig Systembolaget från de allra flesta arbetsplatser ifråga om exponering för alkohol, något som ställer höga krav på Systembolaget som arbetsgivare.

Hög beredskap

– Det är klart att det är förknippat med risk att ständigt vara i kontakt med alkoholdrycker, säger Tobias. Därför måste vi ha en helt annan beredskap och mer genomarbetade policies än andra företag.

Ett exempel är regeln om att det vid provningar alltid är smaka och spotta som gäller, ett annat är att man aldrig ger alkoholhaltiga drycker i present till personalen.

– Min känsla är att klimatet kring alkoholfrågan är öppnare här än på andra arbetsplatser jag varit på, säger Tobias. Inför varje medarbetarevent förs diskussioner om vi ska bjuda på alkohol eller inte, och händer något olämpligt är det fler som reagerar. Det är helt enkelt mindre hysch-hysch.

Sedan en tid tillbaka finns också den digitala tjänsten ”Vanekollen” som ger anställda möjlighet att anonymt stämma av sin konsumtion och även samtala kring eventuella frågor som uppstår. Tjänsten är ett sätt att sänka trösklarna för den som behöver stöd.

Strikt och observant

När Systembolaget för ett antal år sedan genomförde interna undersökningar kring konsumtionsnivån visade det sig att den låg något högre jämfört med samhället i övrigt. Den insikten lever kvar och har setts som ett bevis på vikten av att vara både strikt och observant – och att fokusera på att förebygga och tidigt upptäcka problem.

Tobias understryker att det inträffar färre incidenter inom Systembolaget än på andra företag där han arbetat. Han menar att ständig uppmärksamhet på frågan, strikta policies och ett strukturerat stöd till chefer för tidiga ingripanden har lagt en stabil grund.

– Vi lever med den här frågan hela tiden. Och det måste vi göra med tanke på det uppdrag vi har.