Alkohol en viktig faktor bakom våld i samhället

De flesta svenskar uppfattar alkohol som en viktig faktor bakom våldet i samhället. Framför allt anställda inom så kallade blåljusyrken anser att alkohol ofta leder till våld. Det visar en undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Systembolaget.

92 procent av blåljuspersonalen anser att alkohol spelar stor roll för våldet i det svenska samhället:

  • Våld i hemmamiljö – 98 %
  • Våld på restauranger och barer – 97 %
  • Olyckor och brott i trafiken –  89 %
  • Våld utomhus och i offentliga miljöer – 89 %

 82 procent av allmänheten anser att alkohol spelar stor roll för våldet i det svenska samhället:

  • Våld i hemmamiljö – 94 %
  • Våld på restauranger och barer  – 91 %
  • Olyckor och brott i trafiken – 90 %
  • Våld utomhus och i offentliga miljöer – 83 %

Totalt 1 061 personer har besvarat undersökningen om alkohol och trygghet, varav 164 är verksamma inom blåljusyrken. Mer än var fjärde, 28 procent, av blåljuspersonalen uppger att de i sin yrkesroll under det senaste året blivit utsatta för våld av någon som druckit alkohol. När frågan till blåljuspersonalen vidgades till att gälla hela deras vuxna liv ökade andelen till 62 procent. Vidare uppger 81 procent av blåljuspersonalen att de bevittnat när andra blivit utsatta för våld av alkoholpåverkade personer.

Detta är en markant skillnad jämfört med allmänheten (exklusive blåljuspersonal) där endast 27 procent uppger att de blivit utsatta för våld av en alkoholpåverkad person minst en gång under sitt vuxna liv och hälften, 51 procent, säger sig ha bevittnat sådant våld. Betydligt färre i allmänheten har alltså varit med om dessa företeelser jämfört med blåljuspersonal. Detta kan möjligen förklara att en mindre andel av allmänheten tror att alkohol har en stor påverkan för våld utomhus/i offentliga miljöer, 83 procent mot 89 procent. En liknande skillnad syns ifråga om våld på restauranger och barer där 91 procent ur allmänheten och 97 procent av blåljuspersonalen, tror att alkohol spelar en stor roll.

Sex stycken ungdomar sitter på, eller står bredvid, bänkar på en gata med butiker

Mer än var tionde respondent ur allmänheten, 12 procent, uppger att det har hänt att de själva blivit aggressiva av alkohol. Personer i åldern 30–49 år svarar i större utsträckning, 17 procent, än personer i andra åldersgrupper att de blivit aggressiva av alkohol.

Närmare en tredjedel, 31 procent, menar samtidigt att de har en eller flera personer i sin närhet som de känner olust för att umgås med när dessa dricker. Det handlar om släktingar, bekanta och vänner. Fem procent känner den typen av olust inför kolleger och fyra procent uppger att det handlar om de närmaste familjemedlemmarna. Totalt sett svarar 35 procent av kvinnorna och 26 procent av männen att de har någon i sin närhet som de känner olust inför att umgås med på grund av alkoholens påverkan på deras beteende. Två tredjedelar, 66 procent, uppger att de inte har någon i sin närhet som genom aggressivt eller våldsamt beteende när de dricker skapar en känsla av olust.

två poliser pratar med tre ungdomar i utomhusmiljö

Undersökningen har genomförts i Kantar Sifos rekryterade webbpanel under perioden 9–17 mars 2020. Totalt har 1 061 personer deltagit i undersökningen. Respondenterna var personer 18–75 år ur allmänheten varav 164 verksamma inom blåljusyrken. Utöver de traditionella blåljusyrkena polis, brandman och ambulanssjuksköterska ingick även kategorierna sjuksköterska på akutmottagning, läkare på akutmottagning, väktare och ordningsvakter i undersökningen eftersom dessa sannolikt möter liknande konsekvenser av alkohol i sina yrkesroller. I undersökningen deltog 118 poliser, 21 brandmän, 14 ambulanssjuksköterskor, 5 sjuksköterskor och 2 läkare på akutmottagning, 2 väktare och 2 ordningsvakter.

”Siffrorna i underkant för polisen”

– Den svenska ordningspolisen möts dagligen av våld som är direkt kopplat till alkohol. Det är väldigt vanligt och jag skulle säga att siffrorna i undersökningen är i underkant när det gäller polisens vardag.

Så kommenterar Viktor Adolphson den undersökning om sambandet mellan alkohol och våld som gjorts på uppdrag av Systembolaget. Han är områdespolis på Södermalm i Stockholm.

Viktor Adolphson i polisuniform i stadsmiljö

De vanligaste situationerna som Viktor Adolphson redogör för gäller berusade personer som sätter sig till motvärn vid ingripanden och kroggäster som nekas servering redan i dörren eller blir utkastade efter att de uppträtt illa till följd av för mycket alkohol.

– Jag bedömer att 75 procent av det våld vi poliser möter är kopplat till alkohol. Fulla människor kan inte hantera ett nej på krogen eller ett polisingripande, så enkelt är det.

Viktor Adolphson understryker att det inte är allt det våld som poliserna dagligen möter som är av det allvarligaste slaget.

– Vi kan hantera det, men det är klart att det handlar om våld.