Förhoppning om ett minskat mörkertal när samtalen till Kvinnofridslinjen ökar

Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK, arbetar för ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor och stöttar drabbade kvinnor via en mottagning och en nationell stödtelefon. Antalet samtal till stödtelefonen ökade under pandemiåret 2020.

Åsa Witkowski står bakom en glasdörr med NCK:s logga. Hon tittar leende in i kameran och har på sig glasögon.
Åsa Witkowski, verksamhetschef vid NCK.

Under 2020 besvarade den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen totalt 46 723 samtal. Det innebar en ökning med 56 procent sedan 2017 och drygt 10 procent sedan 2019. Inledningen av 2021 var något lugnare men behovet av stöd var fortsatt stort vilket 10 125 samtal under januari–mars vittnade om. Det motsvarade i snitt cirka 112 kontakter per dygn.

Vad de ökade siffrorna under 2020 innebar för kvinnors utsatthet kan tolkas på olika sätt. Å ena sidan leder ökad isolering generellt till större utsatthet och ett större hjälpbehov, å andra sidan ökar samtidigt förövarens kontroll vilket gör det svårare för offret att ringa och söka stöd. Behovet av hjälp kan alltså vara större än vad statistiken visar.

– Förhoppningsvis är ökningen av antalet samtal ett tecken på att mörkertalet minskar och att fler vågar höra av sig. Den ökade isoleringen gör det extra viktigt att våldet uppmärksammas i samhället och att man får frågor om det vid kontakt med till exempel sjukvården, Försäkringskassan eller socialtjänsten, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef vid NCK.

Satsar extra på information

En möjlig orsak till att många utsatta kvinnor kontaktar Kvinnofridslinjen kan vara att fler känner till att den finns. Denna förklaring stöds av en nationell undersökning från 2020 som visade att mer än hälften av de tillfrågade kvinnorna kände till Kvinnofridslinjen – en ökning med 12 procentenheter på två år.

NCK upplever även ett ökat tryck på beställningar av informationsmaterial. Bland de som beställer finns bland annat skolor och kommuner samt hälso- och sjukvårdsverksamheter. Även myndigheter finns bland beställarna – till exempel Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

– Många aktörer vill samarbeta och göra sin del, framför allt nu när många kvinnor kan ha svårt att söka hjälp. NCK kommer också att satsa extra för att nå ut med information om stödtelefonen för att så många som möjligt ska veta att det finns hjälp att få. Erfarenheter visar att många som utsatts för våld söker kontakt efter att de varit hänvisade till hemmet under längre perioder, säger Åsa Witkowski.

Förstärkning under 2021

Nationellt centrum för kvinnofrid har regeringens uppdrag att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Verksamheten omfattar hela fältet från akademisk forskning och samhällsinformation till stödlinjen samt omhändertagandet av utsatta kvinnor vid Kvinnofridsmottagningen. Här finns också Nordens enda professur i ämnesområdet kvinnomedicin med särskild inriktning mot våld i nära relationer. Under 2021 får NCK en förstärkning med sammanlagt 20 miljoner kronor för att utveckla verksamheten.

Stödnummer: 020-50 50 50

Stödtelefonen har öppet dygnet runt, samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen. Det går att vara helt anonym och de som svarar är socionomer och sjuksköterskor. Personalen har också tillgång till tolkservice.

NCK: Ställ frågor och var tålmodig

1. Bryt isoleringen
Knacka på hos grannen för att visa att du finns där. Chefer har ett ansvar för anställdas arbetsmiljö även vid distansarbete.


2. Ställ frågor
Alla inom till exempel hälso- och sjukvård, förskola, skola, socialtjänst och rättsvårdande myndigheter behöver ställa frågor om de uppfattar att något inte står rätt till.


3. Var uthållig
Många söker hjälp först efter perioder då de varit hänvisade till hemmet. NCK räknar med ett uppdämt hjälpbehov efter att isoleringen är över och rätt stöd kan vara livsavgörande.