Alkohol och folksjukdomar – hur ser sambanden ut?

Se Systembolagets seminarium från den 17 november om alkohol och dess samband med olika folksjukdomar.

Medverkande i seminariet är:

  • Mathias Holmgren, artist
  • Sven Andréasson, professor i socialmedicin, Karolinska Institutet
  • Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare. Cancerfonden
  • Malin Sandquist, Systembolaget