Så dricker tonåringar

Dagens tonåringar dricker mindre än någonsin. Men varifrån kommer alkoholen, vilka fixar den och vad dricker de helst?

Hur många tonåringar dricker alkohol?

  • 42 % av landets niondeklassare uppgav 2019 att de har druckit alkohol någon gång under de senaste 12 månaderna.
  • För eleverna i gymnasiets årskurs två 2019 var siffran 69 %

Graf över alkoholkonsumtion i ärskurs 9 och andra gymnasieåret

Graf över beräknad genomsnittlig årskonsumtion av alkohol i årskurs 9 och gymnasiets år 2 Mängden som dricks har också minskat. Från 2006 till 2019 har årskonsumtionen av alkohol hos en niondeklassare minskat med över 70 procent. Från 3,5 liter ren alkohol till 1,1 liter. Konsumtionen hos gymnasisterna har under samma period minskat med 60 procent från 6,2 till 2,3 liter ren alkohol per år.

Fler tjejer än killar dricker

  • 42 % av niondeklassarna drack alkohol någon gång under de senaste 12 månaderna (2015 var siffran 42 %). För tjejer var siffran 46 % och för killar 38 %.
  • 69 % av eleverna i gymnasiets årskurs 2 drack alkohol någon gång under de senaste 12 månaderna (2015 var siffran 75%). För tjejer var siffran 71 % och för killar 67 %.
  • Färre dricker idag. På 70-talet drack 90 % av niondeklassarna. Siffran sjönk till runt 80 % på 80-talet och sedan 2006 har det legat under 70 %.

Men killarna dricker mer

  • Killarna i nian drack i genomsnitt 1,1 liter (räknat i 100 % ren alkohol). Tjejerna drack 0,9 liter.
  • Killarna i gymnasiets årskurs 2 drack 2,6 liter och tjejerna 1,9 liter. Killarna på gymnasiet har minskats sin konsumtion med fem liter ren alkohol sedan 2006.

Vad dricker tonåringarna helst och hur får de tag på drycken?

Bland gymnasiekillarna år 2019 var starköl den dominerande drycken (35 %), följt av sprit (31 %). Minst vanligt var vin (6 %). Den dominerande sorten bland tjejerna i samma årskurs var blanddrycker (37 %), och därefter sprit (33 %). Minst vanligt var folköl (4 %). Jämfört med årskurs 9 ökar andelarna för vin och starköl i gymnasiets år 2 medan de minskar för sprit och folköl.

Drycken fixas främst från Systembolaget eller via smuggelförsäljare. Den typiska langaren som försett ungdomarna med alkohol från Systemblaget var i båda årskurserna kategorin partner, kompisar eller kompisars syskon. Därefter kom annan vuxen (bortsett från föräldrarna). I gymnasiet var 2019 dock egna föräldrar (med lov) lika vanligt som att annan vuxen köpt ut.