Miljöpåverkan från alkoholhaltiga drycker

De nordiska alkoholmonopolen har låtit ta fram en gemensam studie som undersöker olika alkoholdryckers totala miljöpåverkan, en så kallad livscykelanalys. Studien räknar även ut den ekonomiska kostnaden av den totala miljöbelastningen.

Det övergripande resultatet av studien visar att mer än 90 procent av den totala miljöbelastningen beror på tre saker:

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Luftföroreningar 
  • Förlust av biologisk mångfald på grund av markanvändning.

Två vita fabriksskortstenar släpper ut moln av vit rök.

De steg i dryckernas livscykel som påverkar mest är:

  • Tillverkning av förpackningar
  • Bränsleanvändning inom jordbruk (odling och skörd av råvara)
  • Produktion, framför allt i bryggerier och destillerier.

Studien visar bland annat att skillnader mellan producenter förmodligen är större än skillnader mellan länder. Systembolaget använder studiens resultat i sitt strategiska hållbarhetsarbete. 

Studien genomfördes mellan september 2015 och december 2016 av det danska konsultföretaget 2.-0 LCA Consultants.

Läs en engelsk summering av studien Study of the environmental impacts of alcoholic beverages (pdf)

Har du frågor? Mejla till tommy.nykvist@systembolaget.se

Två vänner sitter och pratar på en strand

Vi finns till för alla

Vi säljer alkohol. Och begränsar alkoholproblemen. Det låter märkligt, men är precis vad vi gör.

Läs mer!