Så jobbar vi med de globala hållbarhetsmålen

Agenda 2030 är det mest ambitiösa samarbetet för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har enats om. Tillsammans med kunder, leverantörer och andra intressenter har vi och våra drygt 5000 medarbetare ett viktigt arbete att göra för att nå de globala hållbarhetsmålen.

De 17 globala målen

Visionen är att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred till år 2030. Som bolag med statligt ägande förväntas vi bidra till målen och identifiera affärsmöjligheter som är i linje med FN:s globala mål.

De 17 målen är integrerade och odelbara och innefattar tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig. Målen gäller i alla länder och för alla människor. Mål 17 handlar om genomförandet och det globala partnerskapet. Man kommer ingenstans utan samarbete, och det mest uppenbara samarbetet för oss på Systembolaget är med våra leverantörer och er kunder. Vi är med och skapar globala samarbeten för att påverka och förbättra levnads – och arbetsvillkor inom dryckesbranschen. Samarbete kan också handla om att vi pratar med vänner och andra vi möter om de globala målen.

Vi tar alla de 17 målen på allvar. Det går inte att välja bort något av dem. Men samtidigt behöver vi lägga kraften där vi kan göra störst skillnad – både när det gäller ansvarsfullt agerande och minimering av risk och i att ta tillvara möjligheter till hållbart värdeskapande.

Vi har analyserat alla mål och delmål och de mål som just nu har högst prioritet för oss är:

Mål 3. Hälsa och välbefinnande.
Mål 5. Jämställdhet.
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Mål 10. Minskad ojämlikhet.
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion.
Mål 13. Bekämpa klimatförändringen.
Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Vi vill göra skillnad!

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med hållbar utveckling och de globala hållbarhetsmålen i vår Ansvarsredovisning