Så jobbar vi med de globala hållbarhetsmålen

Agenda 2030 är det mest ambitiösa samarbetet för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har enats om. Ambitionen är att till år 2030: avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred.

De 17 globala målen

Tillsammans med kunder, leverantörer och andra intressenter har vi på Systembolaget med  våra drygt 5000 medarbetare ett viktigt arbete att göra för att nå de globala hållbarhetsmålen.

För att världen ska lyckas har man enats om 17 globala mål som tillsammans ska bidra till att visionen blir verklighet. De 17 målen är integrerade och odelbara och innefattar tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig. Målen gäller i alla länder och för alla människor.

Tillsammans styr vi mot FNs globala mål

Systembolaget är ett statligt ägt bolag, och vår ägare förväntar att vi bidrar till de globala målen och fattar affärsbeslut som är i linje med dem. Därför styr varje mål i vår hållbarhetsstrategi mot minst ett av de här målen.

Vår VD, Magdalena Gerger, blev utsedd till en av Agenda 2030-ledare år 2020 för sitt engagemang i att sträva mot de globala målen.

- För att lyckas med de mål som ställs krävs det att alla tar och känner ansvar för att kunna nå dit. Det handlar om att civilsamhället, näringslivet och det offentliga Sverige alla kliver fram och gör sitt för att nå målen. Det är en självklarhet för oss på Systembolaget att ta vårt ansvar. En nyckel för att integrera Agenda 2030 i vår verksamhet är att använda de 17 globala målen som en hävstång för att utveckla verksamheten i syfte att främja ett hållbart samhälle, säger hon.

Systembolagets VD, Magdalena Gerger, blev utsedd till en av Agenda 2030-ledare under 2020

Mål nummer 17 handlar om genomförandet och det globala partnerskapet. Vi kommer ingenstans utan samarbete, och det mest uppenbara samarbetet för oss på Systembolaget är med våra leverantörer och er kunder. Vi är även med och skapar globala samarbeten för att påverka och förbättra levnads- och arbetsvillkor inom dryckesbranschen. Samarbete kan också handla om att vi pratar med vänner och andra vi möter om de globala målen.

- Ensam är inte stark – det är genom samarbeten vi driver arbetet framåt. Systembolaget har en mängd olika initiativ vi driver tillsammans med andra. Några exempel är Dryckesbranschens Klimatinitiativ och Barndom utan baksmälla. Tillsammans gör vi skillnad, säger Magdalena Gerger.

Fokus där vi kan göra störst skillnad

Vi tar alla de 17 målen på allvar. Det går inte att välja bort något av dem. Men samtidigt behöver vi lägga kraften där vi kan göra störst skillnad – både när det gäller ansvarsfullt agerande och minimering av risk och i att ta tillvara möjligheter till hållbart värdeskapande.

Vi har analyserat alla mål och delmål och de mål som just nu har högst prioritet för oss är:

  • Mål 3. Hälsa och välbefinnande.
  • Mål 5. Jämställdhet.
  • Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
  • Mål 10. Minskad ojämlikhet.
  • Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion.
  • Mål 13. Bekämpa klimatförändringen.
  • Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Vi vill göra skillnad!

Läs mer om Globala målen