Välj klimatsmart!

Spelar det verkligen roll om jag som kund väljer en klimatsmart förpackning? Ja, absolut! Med större efterfrågan från kunderna vågar fler producenter ställa om sin produktion.

– För producenterna kan klimatsmarta förpackningar ses både som en investering och en risk. Du som kund behöver fortsätta välja klimatsmarta alternativ för att producenterna ska våga fortsätta satsa, säger Maria Hagström, hållbarhetsansvarig på Systembolaget.

Hur går arbetet med att få in fler klimatsmarta förpackningar i sortimentet?

– Det går bättre och bättre! Det sker en global förflyttning till att tänka mer klimatsmart kring förpackningar. Vi ser skillnad idag hos leverantörer och producenter som inser att det finns ekonomi i klimatsmartare förpackningar eftersom de också ofta är mer resurseffektiva och ekonomiska. Dessutom ställer vi allt oftare krav på att förpackningarna ska vara klimatsmarta när vi köper in nya produkter.

Hur hjälper ni kunderna att göra klimatsmarta val?

– Vi jobbar hela tiden med att bygga kunskap hos både kunder och leverantörer för att öka medvetenheten kring miljöfrågor. I butik och på webben hjälper vi kunderna att göra ett miljömässigt bättre val genom att märka ut klimatsmarta flaskor och informera om andra hållbara förpackningar. De ska vara lätta att hitta – titta efter de blå etiketterna. 

Vad finns det för fördomar kring olika förpackningar?

– Det är lätt att tro att plast automatiskt är dåligt ur klimatsynpunkt, men den går att återvinna och rätt använd kan den vara bättre än många andra alternativ. En annan missuppfattning är att drycker tar smak av plast. 

Glas har tvärtemot vad många tror mycket stor klimatpåverkan, 3–4 gånger mer än andra förpackningar eftersom det går åt så mycket energi vid tillverkningen. 

Vad kan Systembolaget göra för att påverka leverantörer och producenter att välja klimatsmarta förpackningar?

– Vi är en del av Dryckesbranschens klimatinitiativ (DKI) tillsammans med Sprit &  Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier. Genom att arbeta gemensamt för en mer klimatsmart bransch tror vi oss ha större möjlighet att förändra och förbättra. Vi pratar också direkt med leverantörer för att få igång en dialog kring förpackningar ur ett hållbarhetsperspektiv. 

"Glas har tvärtemot vad många tror mycket stor klimatpåverkan" säger Maria Hagström hållbarhetsansvarig på Systembolaget.

Hur resonerar vinproducenter som fortsätter använda tunga glasflaskor?

– Tradition kan väga tungt. Miljömedvetenheten är ibland låg och producenterna inser inte alltid att de påverkar både produkten och klimatet negativt. Våra förutsättningar för att odla jordbruksprodukter som till exempel vindruvor ändras ju som en konsekvens av klimatförändringarna. Därmed ändras även produkten.  

Vilka förpackningar kommer vi se mer av? 

– Andelen produkter i lättare glasflaskor ökar sakta men säkert. Vi ser också försök med nya material, till exempel flaskor gjorda av cellulosa. Dessutom tror jag att aluminiumburken kommer allt starkare, både för öl och härnäst för vin. Burken är bra eftersom den är ljustät, lättare vid transport och inte påverkar smaken. 

Vad vill du själv se för förändring?

– Jag hoppas verkligen att vi konsumenter tar till oss pappförpackningen, den absolut klimatsmartaste förpackningen. Titta på mjölk och juice: där finns ingen tröskel för att ställa en kartong på bordet. Eller som när vi tappar vin på PET-flaska, då dyker fördomen upp att innehållet är av sämre kvalitet. Det är våra känslor som styr, inte förnuftet. Förpackningen är bara en vätskebehållare som ska klara vissa funktioner –  en viktig sådan är att vara klimatsmart. 

Här kan du läsa mer om klimatsmarta flaskor