Gå till huvudinnehåll

I huvudet på Systembolagets hållbarhetsstrateg

Hur människan ska värna klimat och miljö är en av vår tids största frågor. Vi frågade hållbarhetsstrateg Susanna Westin om Systembolagets miljöarbete. Det blev ett samtal om ambitioner, initiativ och komplexiteten i att försöka förändra en hel bransch.


Vad gör Systembolaget för klimatet och miljön?

Bild på Susanna Westin.– Vi gör många olika saker. Ena sidan är vad vi gör i våra egna butiker, till exempel så använder vi grön el, byter till LED-belysning, återvinner emballage och ser till att reklamerade drycker blir till jordförbättring och biogas. Men den stora potentialen ligger i höjd miljöambition i hela alkoholdryckesbranschen. Där vill vi vara med och bidra. 

Vilka är de största miljömässiga utmaningarna i branschen?

– Råvaruodlingen är en utmaning på många håll – att minska användningen av bekämpningsmedel, konstgödsel och konstbevattning. Transporterna är en annan utmaning. Drycker transporteras över hela jordklotet, ibland görs det på miljömässigt bästa möjliga sätt, ibland inte. Förpackningarna är en tredje utmaning. Tunga glasflaskor för engångsbruk är en vanlig förpackning, men den är inte så bra för miljön i jämförelse med andra förpackningar.

Fullastat containerfartyg på havet. I bakgrunden skymtar kyltornet på ett kärnkraftsverk.

Kan vi tänka oss vin i tetra?

Vad gör Systembolaget för att bidra till en hållbar utveckling i branschen?

– Våra kunder är väldigt intresserade av ekologiskt och där vill vi erbjuda ett brett sortiment. Vi vill också minska glasmängden i glasflaskor. Det påverkar inte smak och flaskorna håller lika bra, men för klimat och miljö har varje gram glas betydelse. Det är våra två största initiativ.

Två större initiativ är bra, men gör ni tillräckligt?

– Vi är ödmjuka i att det finns mycket vi kan göra för att förbättra för miljön och minska klimatpåverkan. Vi vill helt klart göra mer, men förändring i branschen tar tid och kräver samverkan mellan de olika aktörerna, det är komplexa värdekedjor.

– Än så länge är vi bara i början och har startat med ekologiskt och glasflaskor eftersom det trots allt har ganska stor påverkan.

Vi är på en hållbarhetsresa tillsammans med branschen och konsumenterna.

Du nämnde komplexa värdekedjor och att förändring tar tid. Kan du ge ett exempel?

– Vattenanvändning är en viktig fråga på en del platser, inte minst odling av vindruvor kräver vatten. Ofta konstbevattnar man där det inte regnar så mycket, vilket inte alltid är så bra om vatten är en bristvara. Då gäller det att hitta smarta sätt att vattna och att hushålla med vattnet. För att nå dit måste vi, producenter, importörer, odlare, experter och organisationer jobba tätt ihop. Utan producenterna och odlarna går det inte att nå ett långsiktigt, hållbart nyttjade av vatten. Men att hitta smarta sätt och få med alla på tåget går inte över en natt.

Hur är jag som konsument med i den här stora utvecklingen?

– Konsumenterna är viktigast av alla; vi, leverantörer, producenter – alla lyssnar till vad konsumenterna vill. Ju fler som vill ha miljövänligt jordbruk, desto större genomslag får det. Kan vi tänka oss vin i tetra, PET eller i alla fall lättare glasflaskor? Då kommer sådana förpackningar att öka. Vi brukar säga att vi är på en hållbarhetsresa tillsammans med branschen och konsumenterna.

Självklart vill alla vi som brinner för hållbarhet se ännu snabbare utveckling överallt.

Hur går det med samverkansarbetet i branschen?

– Det går framåt. Det ekologiska sortimentet är ett bra exempel på det. Leverantörer, producenter, odlare och Systembolaget har sett att kunderna efterfrågar ekologiskt och vi har tillsammans kunnat öka utbudet, först på vin och sedan på öl. Samdistributionen till våra butiker har ökat tack vare att leverantörer, distributörer och vi jobbat för det, och tillsammans med Returpack har vi arbetat för att öka insamlingen av pant.

– I alla delar av världen finns många producenter som jobbar jättebra med att minska miljö- och klimatpåverkan. Men självklart vill alla vi som brinner för hållbarhet se ännu snabbare utveckling överallt. Och det är helt klart på gång – det finns en samsyn om att mer hållbar tillverkning behövs.

Det brukar vara en katalysator för förändring.

Vad gör Systembolagets härnäst?

– Vi ska ta en djupare titt på transporterna, särskilt de som sker inom Sverige med Systembolaget på adresslappen. Vi ska också förbättra systematiken i butikernas miljöarbete. Vi fortsätter utöka det ekologiska sortimentet och arbetet med lättare glasflaskor. Sedan ska vi och två producenter vara med i ett pilotprojekt som testar standarder och mätverktyg för vattenanvändning. Det är ett steg mot hållbar vattenanvändning på vinerier och vinodlingar. Det är saker vi börjar med 2016.

Vinrankor på slättland bevattnas av ett stort antal vattenspridare.

Vad tror du om framtiden?

– Jag ser på framtiden med tillförsikt. I takt med att fler och fler konsumenter vill göra positiv skillnad för miljö och klimat, så ökar trycket utifrån. Det brukar vara en katalysator för förändring. gör Systembolaget för klimatet och miljön?

– Vi gör många olika saker. Ena sidan är vad vi gör i våra egna butiker, till exempel så använder vi grön el, byter till LED-belysning, återvinner emballage och ser till att reklamerade drycker blir till jordförbättring och biogas. Men den stora potentialen ligger i höjd miljöambition i hela alkoholdryckesbranschen. Där vill vi vara med och bidra.

Vy över butik.

Därför finns Systembolaget

Vi säljer alkohol men begränsar samtidigt alkoholproblemen. Alkoholens negativa sidor skulle drabba fler utan vår ensamrätt. Vi finns framför allt för barn och familjer, som skulle drabbas om en beroende förälder eller partner kunde få tag i alkohol lika enkelt som ett paket mjölk.

Lär dig mer