Så hållbart är Systembolaget

Hur människan ska värna miljö och klimat är en av vår tids viktigaste frågor. Vi frågade hållbarhetsstrateg Susanna Westin om Systembolagets miljöarbete. Det blev ett samtal om samarbeten, krav och viljan att förändra en hel bransch.

Vad gör Systembolaget för klimatet och miljön?

– Vi gör många olika saker. Det enklaste är det vi gör i våra egna butiker. Vi använder grön el, byter till LED-belysning, återvinner emballage och ser till att reklamerade drycker blir till jordförbättring och biogas. Det mer utmanande och där den stora potentialen ligger är en höjd miljö- och klimatambition i hela alkoholdryckesbranschen. Där vill vi vara med och påverka.

 

Vilka är de största miljömässiga utmaningarna i branschen?

– Det är ju jordbruksprodukter vi säljer och med det kommer en hel del utmaningar. Som användning av bekämpningsmedel och behov av konstbevattning. Transporterna är en annan utmaning. Drycker transporteras över hela jordklotet, ibland görs det på miljömässigt bästa möjliga sätt och ibland inte. Förpackningarna är en tredje utmaning. Tunga glasflaskor för engångsbruk är en vanlig förpackning men den är inte så bra ur ett klimatperspektiv.

Vad gör Systembolaget för att bidra till en hållbar utveckling i branschen?

– Våra kunder är väldigt intresserade av ekologiskt och där vill vi erbjuda ett ännu bredare  sortiment. Vi vill också minska glasmängden i glasflaskor och hitta alternativa förpackningar. De tunnare lättviktsglasen påverkar inte smak eller kvalitet och flaskorna håller lika bra men för klimatet och miljön har varje gram glas betydelse. Idag säljs drygt 30 procent av det stilla vin som säljs i 75 centiliters glasflaskor i lättviktsflaskor, och andelen ökar.

Gör ni tillräckligt?

– Vi kan, vill och måste göra mer för att se till att både vår egen verksamhet men i synnerhet de drycker vi säljer har så liten miljöpåverkan som möjligt. 

– Förändring i branschen tar tid och kräver samverkan mellan de olika aktörerna, det är komplexa värdekedjor. Förpackningarna står för en tredjedel av Systembolagets klimatpåverkan och här har finns potential  att tillsammans med våra kunder och leverantörer sänka klimatavtrycket betydligt..

– Våra kunder tycker att det är viktigt att Systembolaget arbetar aktivt med att erbjuda klimatsmarta förpackningar men kunderna tycker att det är svårt att hitta dessa drycker i butik. Vi behöver förenkla – både genom att tala om varför det är bra att välja klimatsmarta förpackningar, och göra det lätt att hitta dem i butik och på nätet. 

Du nämnde komplexa värdekedjor och att förändring tar tid. Kan du ge ett exempel?

– Tittar man på miljöpåverkan från produktionen så kan den se ganska olika ut från dryck till dryck och från land till land. Det gör att det inte är helt enkelt att ställa rätt krav. En nyckel blir istället att hitta vägar för att öka kompetensen och incitamenten hos de olika producenterna att jobba med sina största miljörisker.

Att jobba för att uppnå en i alla delar långsiktigt hållbar bransch är en resa.

Hur är jag som konsument med i den här stora utvecklingen?

– Konsumenterna är viktigast av alla; vi, leverantörer, producenter – alla lyssnar till vad konsumenterna vill. Ju fler som vill ha hållbart producerade produkter, desto större genomslag får det. Kan vi tänka oss vin i pappförpackningar, PET eller i alla fall lättare glasflaskor? Då kommer sådana förpackningar att öka. Att börja ta med en flergångskasse så att försäljningen av engångsbärkassar minskar är också något vi uppmuntrar. Vi har en målsättning att till 2020 halvera försäljningen av våra engångsbärkassar.

Hur går det med samverkansarbetet i branschen?

– Det ekologiska sortimentet är ett bra exempel på samverkan. Leverantörer, producenter, odlare och Systembolaget har sett att kunderna efterfrågar ekologiskt och vi har tillsammans kunnat öka utbudet, först på vin och sedan på öl.

Dryckesbranschens klimatinitiativ (DKI) är ett branschsamarbete som jag gärna lyfter lite extra. Initiativet startades 2016 av Systembolaget, Sprit- & Vinleverantörersföreningen och Sveriges Bryggerier för att sätta gemensamma mål för minskad klimatpåverkan. Genom att gå med i initiativet åtar man sig att mäta sina koldioxidavtryck, sätta individuella och gemensamma mål samt förbättra och dela goda exempel inom klimatarbetet. Målet är att vara ett föredöme för andra branscher och nå initiativets vision om ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas”. 

Vad gör Systembolagets härnäst?

– Ett viktigt fokus är förstås att säkerställa Klimatinitiativets framgång. Vi kommer dessutom att se över våra transporter, inte minst mot bakgrund av e-handeln och de ökade förväntningar på snabba leveranser som finns. Vad innebär detta för oss? Vi fortsätter också att bredda det ekologiska sortimentet och arbetet med klimatsmarta förpackningar.  

Vad tror du om framtiden?

– Man pratar ofta om att vi måste arbeta för att förhindra klimatförändringarna – men de är redan här. Jag pendlar mellan hopp och förtvivlan i denna ödesfråga, men den senaste tiden har jag känt en ökad förhoppning.

– Om jag tittar på Systembolaget så tror jag att det finns en stor outnyttjad potential i kommunikation med kunden. Fler och fler kunder vill göra  skillnad för miljö och klimat, så trycket på hållbarhet ökar vilket gör att omställningen i branschen går snabbare. Jag tror också att det blir ännu viktigare att våga ställa mycket tydliga och relevanta krav både på oss själva och på våra samarbetspartners.

– Undersökningar visar också att det  kommer att bli allt svårare att rekrytera medarbetare till verksamheter som inte är seriösa i sin strävan att förhindra fortsatta klimatförändringar. Så även av den anledningen är det viktigt att fortsätta men också öka takten i vårt hållbarhetsarbete.

Vy över butik.

Därför finns Systembolaget

Vi säljer alkohol men begränsar samtidigt alkoholproblemen. Alkoholens negativa sidor skulle drabba fler utan vår ensamrätt. Vi finns framför allt för barn och familjer, som skulle drabbas om en beroende förälder eller partner kunde få tag i alkohol lika enkelt som ett paket mjölk.

Lär dig mer