Så räknade vi ut jämförelserna

Jämförelserna är gjorda för att illustrera klimatpåverkan på ett enkelt sätt. De bygger på teoretiska beräkningar som uttrycker en potentiell eller ungefärlig vinst. Den verkliga klimatvinsten avgörs av hur många glasflaskor som blir av lättare glas. 

Klimatvinst per flaska: 1 km med bil

  • Klimatpåverkan för 1 gram glasflaska är 1,38 gram CO2e (utsläpp i koldioxidekvivalenter) enligt en livscykelanalys för förpackningar som Systembolaget har gjort.
  • Genomsnittsglasflaskan för stilla vin på Systembolaget var 536 gram i januari 2016. Maxvikten för lättare glas är 420 gram.
  • Skulle genomsnittsvikten gå från 536 gram till 420 gram skulle genomsnittsflaskan bli 116 gram lättare. Det motsvarar en klimatpåverkan på 160 gram CO2e (116x1,38).
  • I Sverige är utsläppen för en genomsnittlig bensindriven bil cirka 160 gram CO2e per kilometer.  

Potentiell klimatvinst: 1 500 varv runt jorden med bil

  • Om alla vinflaskor i glas vägde 420 gram skulle det spara mer än 10 000 ton CO2e. 
  • I Sverige är utsläppen för en genomsnittlig bensinbil cirka 160 gram CO2e per kilometer. 
  • 10 000 ton = 10 000 000 000 gram
  • 10 000 000 000 gram / 160 gram per km = 62 500 000 km
  • Jordens omkrets är cirka 40 075 km
  • 62 500 000 / 40 075 = 1 559 varv