Gå till huvudinnehåll

Ökat fokus på hållbara inköp

Som statligt bolag har Systembolaget krav på sig att utveckla verksamheten på ett sätt som är hållbart på lång sikt. Avtalet mellan Systembolaget och staten har nu förtydligats i linje med detta.

En liten väg går över heden. I bakgrunden syns havet och ett träd.

Särskild hänsyn ska tas till hållbarhet 

I avtalet med staten står det numera uttryckligen står att Systembolaget ska ta särskild hållbarhetshänsyn vid sina dryckesinköp. 

– Vi vet sedan tidigare att förväntningarna på vårt hållbarhetsarbete är höga. Det här förtydligandet i vårt avtal med staten är ett kvitto på att vår ägare förväntar sig att vi växlar upp vårt proaktiva hållbarhetsarbete ytterligare. Det innebär att hållbarhet blir ännu mer integrerat i vår affärsmodell så att vi kan möta kundernas höga förväntningar på ett sortiment som är producerat på ett sätt som tar hänsyn till såväl människa som miljö, säger VD Magdalena Gerger.

Vi växlar upp vårt proaktiva hållbarhetsarbete ytterligare

Hållbar utveckling är viktigt

Förtydligandet manifesterar att hållbar utveckling är viktigt och något som Systembolaget ska fokusera på. För Systembolagets leverantörer innebär förtydligandet att de i ännu högre grad har anledning att fokusera på hållbarhetsfrågorna i sina verksamheter.

Vad blir första steget?

- Nu sätter vi oss ner och diskuterar hur det justerade avtalet i praktiken ska påverka vårt inköps- och sortimentsarbete så att vi tillsammans med våra leverantörer kan bli ännu mer framgångsrika i att bidra till de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030, säger Sara Norell Murberger, avdelningschef Sortiment & Inköp. 

Agenda 2030

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Källa: regeringen.se