Gå till huvudinnehåll

Ekologiskt på Systembolaget

Ekologiska drycker är populära på Systembolaget. Vi arbetar för ett brett ekologiskt utbud.

På ett vitt trägolv ligger jordiga handskar, spade, vindruvor, humle och spannmål.

Försäljningen av ekologiska varor på Systembolaget har gått stadigt uppåt sedan hösten 2013. Mer än var tionde såld flaska eller burk som säljs är numera ekologisk.

2017 ökade försäljningen med 8,8 procent jämfört med året innan. Det betyder intresset för eko-certifierade drycker är stort och fortfarande växer. 

Brett ekologiskt utbud

Vi jobbar hela tiden för att bredda det ekologiska utbudet. Tanken är att du ska kunna välja eko oavsett smak och plånbok. Vi hade drygt 700 ekologiska drycker 2011 – idag är det över 1 700.

Systembolaget satsar på eko för att kunderna vill ha det och för att vi faktiskt har en chans att göra skillnad. Som stor inköpare frågar vi efter eko så det ska bli lättare för odlare att ställa om till ekologiskt jordbruk, något som ofta tar lite tid.

Kuperat landskap i solnedgång. På en kulle liger en liten gård och runt kullen ser man rader av vinrankor.

Utvecklingen av ekologiskt på Systembolaget

Vi satte för några år sedan ett mål: 2020 ska minst 10 procent av allt vi säljer vara ekologiskt (i volym räknat). Även om målet då kändes ambitiöst så nåddes det redan 2016, då andelen ekologiskt var drygt 11,6 procent. Den siffran steg till 12,6 procent 2017. I försäljningsvärde är siffran högre, 14 procent.

- Vi är väldigt glada över att andelen ekologiskt fortsätter att öka, speciellt på ölsidan, säger kategorichef Märta Kuylenstierna. Utan våra leverantörer hade det inte varit möjligt och vi vill givetvis även tacka kunderna.

Som jämförelse kan sägas att den ekologiska andelen av Sveriges totala livsmedelsförsäljning 2017 var 9,3 procent (i pengar räknat), enligt branschsajten Ecoweb. 

Graf över utvecklingen av ekologiskt på Systembolaget

Rörlig graf som visar utvecklingen av försäljningen av ekologiska drycker på Systembolaget. Målet för 2020 på 10 procent av försäljningen nås redan 2016. 2017 ligger försäljningen på 12,6 procent av den totala försäljningen.

Ekologiskt vin störst    

Vin är en av de största ekologiska produkterna i livsmedelsbranschen, uppskattar Ecoweb enligt Dagens Nyheter. Mer än 43 miljoner liter ekologiskt vin och 14 miljoner liter ekologiskt öl såldes på Systembolaget 2017. För cider och blanddryck var siffran 1,8 miljoner liter och det såldes 800 000 liter ekologisk sprit. Vin och öl är alltså de två största ekologiska dryckeskategorierna på Systembolaget men de övriga vinner mark. 

Vin är också den kategori som 2017 hade störst ekologisk andel med 21,8 procent, följt av alkoholfritt på 19,3 procent. 

Varför ska jag välja ekologiskt?

Den stora nyttan med ekologiskt är att det är bra för miljön där råvarorna odlas och för de människor som arbetar på odlingarna. Ekologiskt innebär starkare begränsningar kring bekämpningsmedel och konstgödsel.

Alkoholfritt ökade mest

Procentuellt var ökningen störst för alkoholfritt under 2017, + 57,9 procent, följt av sprit som växte med 21,2 procent. Öl, cider och blanddryck hade den tredje största ökningen på 17 procent.

Vy över butik.

Därför finns Systembolaget

Vi säljer alkohol men begränsar samtidigt alkoholproblemen. Alkoholens negativa sidor skulle drabba fler utan vår ensamrätt. Vi finns framför allt för barn och familjer, som skulle drabbas om en beroende förälder eller partner kunde få tag i alkohol lika enkelt som ett paket mjölk.

Lär dig mer