Vårt arbete med miljö och klimat

Vi vill vara med och bidra till en bättre miljö, i Sverige och för jordklotet. Ett stort ekologiskt sortiment, övergång till fler klimatsmarta förpackningar och minskad belastning från våra butiker är tre områden där vi gör skillnad. Vi engagerar oss också för att bidra till ökad klimathänsyn i dryckesbranschen.

Polarlandskap vid havet vintertid. Ett snötäckt berg speglas i det stilla vattnet.

Det råder ingen tvekan om att alkoholdryckesbranschen gör miljö- och klimatmässiga avtryck, från odlingen av vindruvor och spannmål, till vad som händer med den tomma flaskan, burken eller kartongen. Växt- och djurliv påverkas, liksom jordklotets klimat.

Hur branschen fungerar kan vi inte bestämma, men vi gör gemensam sak med leverantörer och producenter för finna sätt att försöka förbättra miljö- och klimathänsynen.

Vi kan bidra och det vill vi göra. Här är vad vi gör idag.

Mer ekologiska drycker

I konventionellt jordbruk tillåts kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Med ekologisk odling minskar användningen. Det är bra för natur, biologisk mångfald och människorna som arbetar på odlingarna. Våra kunder vill kunna välja eko, och vi och våra leverantörer har därför länge arbetat för att öka det ekologiska sortimentet. Det arbetet fortsätter.

Övergång till klimatsmartare förpackningar

Förpackningarna har stor klimatpåverkan och framför allt tunga glasflaskor för engångsbruk. Väljer fler kunder lättare glasflaskor eller andra förpackningar som returglas, PET eller papp så kan utsläppen sänkas.

Vi märker upp PET, returglas och lättare glasflaskor i butikshyllan och på systembolaget.se för att underlätta för den som vill göra klimatsmartare val. Vi vill fortsätta minska mängden tunga glasförpackningar.

Vår ambition: ökad miljöhänsyn och mindre klimatpåverkan i dryckesindustrin  

Vår väg för att vara med och utveckla hela dryckesbranschen i en mer hållbar riktning går via dialog och samverkan med andra. Det sker på olika sätt:

  • Vi har tillsammans med Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier startat Dryckesbranchens Klimatinitiativ (DKI)
  • Vi gör gemensamma initiativ med våra leverantörer, till exempel arbetet med ekologiskt och fler klimatsmarta förpackningar.
  • Tillsammans med övriga nordiska alkoholmonopol kartlägger vi vårt totala miljöavtryck och planerar vilka projekt vi vill driva. 
  • Vi är med i pilotprojekt med leverantörer och producenter. Ett sådant projekt handlar om smartare vattenanvändning på vinodlingar. Bevattning är en utmaning på många håll och tillsammans med andra svenska mat- och dryckesföretag är vi med i ett initiativ som leds av Stockholm International Water Institute. Målet är att finna nya vägar för främjandet av en hållbar vattenanvändning i produktionen av livsmedel. Vi och två vinproducenter är med och testar nya standarder och verktyg för vattenanvändning.   

Minskad belastning från våra butiker och våra transporter

Vi gör mycket för miljön och klimatet i våra butiker, men kan göra mer. Här är några exempel på vad vi gör och planerar att utveckla.

Vy över butik.

Därför finns Systembolaget

Vi säljer alkohol men begränsar samtidigt alkoholproblemen. Alkoholens negativa sidor skulle drabba fler utan vår ensamrätt. Vi finns framför allt för barn och familjer, som skulle drabbas om en beroende förälder eller partner kunde få tag i alkohol lika enkelt som ett paket mjölk.

Lär dig mer