Så jobbar vi med goda arbetsvillkor

Arbetsförhållandena i dryckesindustrin är bra på de flesta håll, men inte överallt. Såhär jobbar vi för att säkerställa goda arbetsvillkor i leverantörskedjan generellt och för att skapa bättre förhållanden där det finns brister.

Vi vill att alla som arbetar i vår leverantörskedja ska ha schyssta villkor. Det är vi inte ensamma om. Allt fler konsumenter vill veta hur den dryck de köper har producerats, och 2017 bestämde vår ägare staten att miljö och sociala frågor ska väga lika tungt som kvalitet när vi köper in dryck. Det tycker vi är bra.

Vår process för att jobba med goda arbetsvillkor handlar om att ställa tydliga krav, samla in information, analysera, utbilda, följa upp och samverka. Det är en process som vi kontinuerligt utvecklar och som alltid pågår.

En komplex kedja

Systembolaget erbjuder cirka 20 000 drycker från hundratals leverantörer som i sin tur har underleverantörer. Ett italienskt vin vi köper in från en leverantör kan leverantören själv stå som varumärkesägare för och ha köpt från en producent i Italien. Vinet kan i sin tur bestå av flera komponenter vin som har inhandlats från olika kooperativ, som i sin tur har samlat druvorna till vinet från en mängd olika odlare. Detta skapar en väldigt komplex leverantörskedja som kan vara svår att följa. Att störst risk för missförhållanden ofta finns på odlarnivå gör, på grund av komplexiteten i kedjan, det än mer utmanande att adressera dessa risker.

Systembolaget ställer krav/ Vår uppförandekod

Uppförandekoden är framtagen av amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI). Det är en global, ideell organisation som arbetar för socialt ansvar inom en rad branscher och ställer krav på allt från råvaruframställning till färdig produkt. Uppförandekoden bygger på FN:s och andra internationella organs konventioner om mänskliga rättigheter. De andra nordiska alkoholmonopolen använder samma uppförandekod som vi.

Uppförandekoden ställer krav inom 11 områden

Uppförandekoden ställer krav på att alla aktörer tar ansvar för sin del av leverantörskedjan när det gäller goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. För Systembolaget innebär det att alla företag som levererar dryck till oss måste följa våruppförandekod. Våra närmaste leverantörer är importföretagen. Det är dem vi har avtal med. De ska se till att deras underleverantörer, till exempel producenterna och producenternas underleverantörer, också följer vår uppförandekod.

Om en producent eller annan underleverantör inte lever upp till uppförandekoden vidtar Systembolaget  åtgärder oavsett var i leverantörskedjan bristen finns.