Så jobbar vi med goda arbetsvillkor

Arbetsförhållandena i dryckesindustrin är bra på de flesta håll, men inte överallt. Så här jobbar vi för att säkerställa goda arbetsvillkor i leverantörskedjan och för att skapa bättre förhållanden där brister finns.

Vi vill att alla som arbetar i vår leverantörskedja ska ha goda villkor. Det är vi inte ensamma om. Allt fler konsumenter vill veta hur den dryck de köper har producerats, och 2017 bestämde vår ägare staten att sociala frågor och miljö ska väga lika tungt som kvalitet när vi köper in dryck. Det tycker vi är bra.

För att främja goda arbetsvillkor har vi en process där vi ställer krav, samlar in information, analyserar, utbildar, följer upp och samverkar. Vårt arbete utvecklas kontinuerligt.

En komplex kedja

Systembolaget erbjuder tusentals drycker från hundratals leverantörer som i sin tur har underleverantörer. Hur kan då en så kallad leverantörskedja se ut för en specifik dryck? Låt oss illustrera med ett exempel.

  • Vi köper ett vin från en leverantör. Leverantören kan själv stå som varumärkesägare för vinet.
  • Leverantören har köpt vinet från en producent.
  • Producenten kan i sin tur ha köpt in flera olika "komponenter" vin från olika kooperativ.
  • Ett eller flera kooperativ kan i sin tur ha köpt druvor till sin vinkomponent från en mängd olika odlare.
  • På varje odling arbetar många människor.

Det blir många människor som är en del av detta vins leverantörskedja. Bara att det är många företag inblandade – Systembolaget, leverantören, producenten, flera kooperativ och flera odlare – gör det komplext. Att störst risk för missförhållanden oftast finns längst bort i kedjan, på odlingarna, gör det än mer utmanande att adressera riskerna.

Krav i uppförandekod

Uppförandekoden är framtagen av amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI). Det är en global, ideell organisation som arbetar för socialt ansvar inom en rad branscher och ställer krav på allt från råvaruframställning till färdig produkt. Uppförandekoden bygger på FN:s och andra internationella organs konventioner om mänskliga rättigheter. De andra nordiska alkoholmonopolen använder samma uppförandekod som vi.

Uppförandekoden ställer krav inom elva områden

Uppförandekoden ställer krav på att alla aktörer tar ansvar för sin del av leverantörskedjan. Våra leverantörer är importföretagen. Det är dem vi har avtal med. De ska se till att deras underleverantörer, producenterna och producenternas underleverantörer, också följer vår uppförandekod.

Om en producent eller annan underleverantör inte lever upp till uppförandekoden vidtar Systembolaget åtgärder, oavsett var i leverantörskedjan bristen finns.

Human rights due diligence (HRDD)

HRDD är en internationellt etablerad process för att identifiera, hantera och redovisa företagets negativa påverkan på mänskliga rättigheter i verksamheten och leverantörsledet kopplat till verksamheten. HRDD-arbetet fokuserar på helheten av ett företags arbete. 

Läs HRDD-rapporten från 2021 om Systembolaget