Gå till huvudinnehåll

Goda arbetsvillkor i världen

Arbetsförhållandena i dryckesindustrin är bra på de flesta håll, men inte överallt. Vi arbetar med att förbättra för arbetarna där det behövs. Här berättar vi hur.

Mellan rader av vinrankor med mogna druvor står en röd hink.

Systembolaget erbjuder drycker från många länder. Det är många människor inblandade innan drycken kommer till oss. Tillsammans bildas en komplex kedja bestående av gårdar där råvaror odlas, producenter och företag som importerar dryckerna.

Systembolaget ställer krav

Vi ställer krav på importörerna att de ska säkra goda arbetsvillkor. Det är med de svenska importföretagen Systembolaget har avtal.

Kraven ställs genom Systembolagets uppförandekod. Den omfattar alla inblandade i kedjan. Koden är framtagen av den ideella, globala organisationen amfori Business Social Compliance Initiative, amfori BSCI, där Systembolaget är medlem.

Kraven följs upp

Kraven följs upp genom oberoende granskningar på plats hos producenter och på gårdar. Vi riktar uppföljningarna där risken för bristande arbetsvillkor är störst. Det är så amfori BSCI ser att hållbarhetsarbete bäst bedrivs.

Vilka följer vi då upp?

  1. Producenter från länder där risken för bristande arbetsvillkor är förhöjd kallas riskländer. Varje producent med drycker i Systembolagets fast-fasta sortiment från identifierade riskländer bedöms utifrån hur pass mogna de är när det gäller hållbarhet.
  2. Om vi får rapport om ett potentiellt avsteg från koden agerar vi genom att undersöka uppgifterna. Detta gäller oavsett om drycken finns i fast sortiment eller i det så kallade beställningssortimentet.

Läs mer om uppföljning av uppförandekodens krav.

Rapport uppföljning arbete Sydafrika (pdf)

Kan du lita på att drycken har framställts enligt uppförandekodens krav?

På ett sätt är svaret ja – koden gäller alla och ska efterlevas. Men det går inte alltid att garantera full efterlevnad för alla cirka 19 000 drycker som går att köpa från Systembolaget och vi vet från revisioner att brister finns.

Detta för oss till själva kärnan i arbetet med uppförandekoden; hållbarhetsarbete handlar om att uppnå förbättringar.

Det är ett långsiktigt arbete som bygger på att steg för steg skapa bättre förhållanden där brister finns.

Är avstegen från koden allvarliga kan vi dock sluta sälja drycken, men detta är en sista utväg.

Nytt samarbete med IUF

Systembolaget har inlett ett samarbete med den internationella fackliga organisationen IUF, the International Union of Food, Agricultural, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers Association, och formulerat ett Memorandum of Understanding. Syftet är att förbättra arbetsvillkoren i alkoholindustrin, vilket omfattar dem som producerar samt odlar råvarorna till de produkter Systembolaget säljer. Tack vare IUF når Systembolaget nu fler lokala fackföreningar.

 

Det långsiktiga målet

För att förbättra för anställda på gårdar och hos producenter kräver vi alltså att brister åtgärdas och vi följer upp att så sker på utsatt tid. Ibland går detta snabbt, ibland tar det år. Det handlar om antal och typ av brister. Oavsett kräver vi alltid att det sker förbättringar.

Närbild av två händer som vrider flaskor med mousserande vin för att få ner jästfällningen.

Vårt mål är att det ska råda goda arbetsvillkor för alla som arbetar med framställningen av de drycker som säljs på Systembolaget.

Detta gör vi också

  • Samverkar med övriga nordiska alkoholmonopol, bland annat genom att anordna samtal med dryckesbranschen i olika länder.
  • Besöker producenter i så kallade riskländer för att sätta ljuset på hållbarhetsfrågor.
  • För dialog med fackföreningar, intresseorganisationer och människorättsorganisationer.
  • Arbetar tillsammans med BSCI och andra hållbarhetsinitiativ, till exempel chilenska Wines of Chile och sydafrikanska WIETA (The Wine and Agricultural Ethical Trading Association), för att utveckla uppförandekoden.
  • Granskar hållbarhetsarbetet hos de svenska importföretag som har drycker från riskländer.
  • Vi gör nulägesanalyser på våra svenska leverantörers hållbarhetsarbete.
Vy över butik.

Därför finns Systembolaget

Vi säljer alkohol men begränsar samtidigt alkoholproblemen. Alkoholens negativa sidor skulle drabba fler utan vår ensamrätt. Vi finns framför allt för barn och familjer, som skulle drabbas om en beroende förälder eller partner kunde få tag i alkohol lika enkelt som ett paket mjölk.

Lär dig mer