Gå till huvudinnehåll

Ett systematiskt arbetssätt

Systembolagets arbete för goda arbetsvillkor fokuserar på två saker. Att följa upp efterlevnaden av vår uppförandekod där risken för brister är som störst, och att agera när vi får reda på att koden inte följs.

Manuell skörd på sockerörsplantage.

Systembolaget ställer krav om att dryckerna som säljs via oss ska vara framställda under goda arbetsvillkor. Det gör vi genom att alla inblandade förbinder sig att följa vår uppförandekod.

Vi följer upp att koden efterlevs genom oberoende granskningar på plats hos producenter.

Vi har ett systematiskt arbetssätt som gör att vi agerar där vi har störst chans att bidra till positiv förändring. Nedan beskriver vi hur vi arbetar.

Om vi får vetskap om avsteg från koden

Får vi uppgifter om brister hos en producent så undersöker vi om det stämmer. Uppgifter kan komma från fackföreningar, medier, svenska importörer, människorättsorganisationer, hållbarhetsorganisationer som Fairtrade eller Wines of Chile, anställda och från egna iakttagelser.

Finner vi att det finns en brist kräver vi åtgärdsplaner. Vi följer sedan upp att åtgärderna genomförs och att förbättringar för anställda hos producenter och på gårdar sker. Detta gäller alla drycker, oavsett sortiment. Alla drycker och producenter kan alltså bli granskade.

Drycker från riskländer i vårt fasta sortiment prioriteras

Vi prioriterar våra resurser och planerade uppföljningar av uppförandekoden genom att göra avgränsningar:

  1. Vi tittar bara på produkterna i vårt fasta sortiment. Dessa står för cirka 95 procent av Systembolagets försäljning.
  2. Vi tittar bara på produkter som har funnits i det fasta sortimentet i minst tolv månader. På så sätt inbegrips storsäljande produkter.
  3. Vi tittar bara på produkter från så kallade riskländer. Ett oberoende företag, Maplecroft, identifierar dessa länder, och bedömningen sker utifrån parametrar som risk för korruption, bristande fackföreningsfrihet, barnarbete, hälsa och säkerhet, oskyddad arbetskraft och varifrån råvaror eventuellt importeras.
  4. När dessa avgränsningar gjorts har vi filtrerat ut riskprodukterna. Totalt handlar det om drygt 500 drycker från 14 länder och drygt 250 producenter. Produkterna står för cirka 25 procent av Systembolagets försäljning.

Det är alltså bland dessa 500 produkter och 250 producenter vi lägger våra planerade oberoende granskningar.

200 oberoende granskningar

Under 2017 utförs 200 oberoende granskningar, så kallade revisioner, på plats hos producenter och på deras odlingsfarmer. 2016 var det 100 revisioner, innan dess färre.

Bedömer hållbarhetsmognad

För riskprodukterna begär vi varje år in bevis på eventuella hållbarhetscertifieringar och kvalitetssystem. Vi frågar också om andra hållbarhetsinitiativ och producenten måste signera uppförandekoden.

Utifrån uppgifterna bedöms varje producents hållbarhetsmognad. Låg mognad innebär att en oberoende granskning planeras in.

2018 införs denna hållbarhetskontroll innan drycken lanseras på Systembolaget, till skillnad från idag då den sker först när drycken finns i butikerna.

Egna besök hos producenter

Systembolaget gör även egna besök hos producenter i riskländer. Detta är inte en granskning, men ett sätt för oss att bedöma producentens mognad, att sätta ljuset på frågan om goda arbetsvillkor och att vid behov initiera en oberoende granskning.

Systembolaget följer även upp de svenska importörernas hållbarhetsarbete förutsatt att de har drycker från ett riskland.

En annan bedömning: Högriskländer

Världsbanken har en lista över högriskländer. Det är inte en lista som gäller just alkoholhaltiga drycker, men ett fåtal drycker som säljs via Systembolaget kan komma från högriskländer. Hur många skiftar, men normalt rör det sig om cirka 100 produkter som står för under 0,5 procent av Systembolagets försäljning.

För dessa drycker ställer vi frågor via leverantörer om producenternas hållbarhetsarbete. Vi begär att producenten fyller i ett formulär med frågor gällande deras sociala hållbarhet och att de signerar vår uppförandekod. När alla uppgifter är inne bedöms producentens hållbarhetsmognad. Är den för låg planeras en oberoende granskning in. Den utförs på plats. Finns brister kräver vi åtgärdsplaner och följer sedan upp att åtgärderna genomförs och förbättringar för arbetarna sker.

Vy över butik.

Därför finns Systembolaget

Vi säljer alkohol men begränsar samtidigt alkoholproblemen. Alkoholens negativa sidor skulle drabba fler utan vår ensamrätt. Vi finns framför allt för barn och familjer, som skulle drabbas om en beroende förälder eller partner kunde få tag i alkohol lika enkelt som ett paket mjölk.

Lär dig mer