Gå till huvudinnehåll

Så följer vi upp uppförandekoden

För att veta att Systembolagets uppförandekod efterlevs beställer vi oberoende granskningar på plats hos producenter.

En granskning på plats hos en producent utförs av en oberoende revisor som är utbildad i uppförandekoden. Hen är helt fristående från Systembolaget och från producenten. Granskningen är helt opartisk.

Närbild av händer som sorterar druvor på ett selekteringsbord.

Revisorn gör olika granskningar på plats hos producenten och på en stor del av gårdarna där råvaran till drycken odlas.

Detta sker under en granskning


I huvudsak gör revisorn följande:

  1. Granskar dokument som beskriver producentens hållbarhetsarbete. Detta görs för att se hur pass organiserat arbetet är och se om till exempel system för övertid finns på plats.
  2. Granskar lönespecifikationer. Detta görs för att se att rätt löner betalas ut, att övertid bokförs och att inga olagliga löneavdrag sker.
  3. Går runt i produktionsanläggningar och på odlingar. Detta görs för att se att arbetsmiljön följer gällande regler och att hälsa och säkerhet är tillfredställande. Här tittar revisorn bland annat på brandsäkerhet, standard på toaletter, rasttid och att skyddsutrustning används på rätt sätt.
  4. Gör intervjuer med anställda, ofta också med fackliga företrädare. Detta görs för att anställda anonymt ska kunna berätta om de upplever brister.

Vid nedslag krävs åtgärder

Avsteg från uppförandekoden är inte ovanligt, även hos producenter som arbetat med hållbarhetsfrågor under en längre tid. Oftast är bristerna inte så allvarliga, men ska oavsett detta åtgärdas.

Alla avsteg från koden kräver att en åtgärdsplan upprättas. I den anger producenten hur de ska åtgärda bristen och en tid sätts när det ska vara klart. Normalt sker en uppföljande granskning – en så kallad omrevision – inom tolv månader.

Då kräver vi att bristerna ska vara åtgärdade eller att det finns en positiv utveckling.

Finns en positiv utveckling kan producenten få ytterligare tid på sig. Detta beror självklart på vad för typ av brist det gäller, men pekar på målet med hållbarhetsarbetet – att åstadkomma stegvisa förbättringar för arbetarna där det behövs.

För vissa brister kan Systembolaget sluta att sälja drycken.

 

Tidigare granskning

Finns redan en granskning som motsvarar Systembolagets uppförandekod kan denna helt eller delvis vara tillräcklig.

En sådan kan vara utförd av en annan medlem i amfori BSCI (medlemsorganisationen bakom uppförandekoden), till exempel ett annat nordiskt alkoholmonopol.

Vy över butik.

Därför finns Systembolaget

Vi säljer alkohol men begränsar samtidigt alkoholproblemen. Alkoholens negativa sidor skulle drabba fler utan vår ensamrätt. Vi finns framför allt för barn och familjer, som skulle drabbas om en beroende förälder eller partner kunde få tag i alkohol lika enkelt som ett paket mjölk.

Lär dig mer