Gå till huvudinnehåll

Systembolagets uppförandekod

Vår uppförandekod är grunden för att socialt ansvar råder i framställningen av dryckerna som säljs på Systembolaget. Koden ställer krav på att tillverkningen lever upp till konventioner om mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållanden.

Alla företag som levererar drycker till Systembolaget är bundna att följa uppförandekoden.

ROstfria lagringstankar i ett modernt vineri.

De ansvarar också för att deras underleverantörer – producenter och producenternas underleverantörer av exempelvis vindruvor eller spannmål – följer uppförandekoden.

På så sätt gäller den alla inblandade i framställningen av dryckerna som säljs på Systembolaget. Systembolaget ställer krav och följer upp, medan övriga i dryckeskedjan säkrar att koden efterlevs.

 

Uppförandekoden ställer krav inom 11 områden

 • Fackföreningsfrihet och kollektiv förhandling
 • Ingen diskriminering
 • Ersättning
 • Arbetstid
 • Hälsa och säkerhet
 • Inget barnarbete
 • Skydd för unga arbetare
 • Anställningstrygghet
 • Inget tvångsarbete
 • Miljöskydd
 • Affärsetik

Uppförandekoden är framtagen av amfori Business Social Compliance Initiative, amfori BSCI. Det är en global, ideell organisation som arbetar för socialt ansvar inom en rad branscher, från råvaruframställning till färdig produkt. Systembolaget är medlem i amfori BSCI.

Uppförandekoden bygger på FN:s och andra internationella organs konventioner om mänskliga rättigheter. Övriga nordiska alkoholmonopol använder samma uppförandekod.

Efterlevnaden av uppförandekoden följs upp via oberoende granskningar på plats hos producenter och på odlingsfarmer.

Vy över butik.

Därför finns Systembolaget

Vi säljer alkohol men begränsar samtidigt alkoholproblemen. Alkoholens negativa sidor skulle drabba fler utan vår ensamrätt. Vi finns framför allt för barn och familjer, som skulle drabbas om en beroende förälder eller partner kunde få tag i alkohol lika enkelt som ett paket mjölk.

Lär dig mer