Gå till huvudinnehåll

Skäl för att säga upp avtal på grund av bristande arbetsförhållanden

Vårt hållbarhetsarbete bygger på att ställa krav på förbättringar där det finns brister. Vi kan sluta sälja en dryck, men ser det som en sista utväg om något av nedanstående inte infrias.

Röd stoppskylt och blockering i slutet av ett gammalt järnvägsspår.

Inom ramen för vårt arbete för goda arbetsvillkor gör oberoende företag granskningar på plats hos producenter och på gårdarna där råvaror odlas. Dessa granskningar sker på uppdrag av Systembolaget eller importföretaget som tar in drycken till Sverige. Skulle en producent vägra en sådan oberoende granskning kan Systembolaget stoppa drycken.

Det finns även andra tillfällen när vi kan sluta sälja drycken

Då krävs först och främst att det sker ett avsteg från krav i Systembolagets uppförandekod. Det krävs också att händelsen är av ”väsentlig karaktär”, det vill säga att den är allvarlig.

Allvarliga avsteg kan vara:

  • Grova brott mot mänskliga rättigheter, till exempel slaveri, barnarbete, när arbetare utnyttjas eller löper allvarlig fara för liv eller hälsa. Här ska brister åtgärdas snarast.
  • Andra allvarliga brister, men där det inte finns direkt fara för liv och hälsa. Det kan till exempel handla om undermåliga toaletter, löner under lagstadgad miniminivå, felaktiga löneavdrag och farlig men inte livshotande kemikaliehantering. Även här ska bristen åtgärdas, men i bedömningen tas med hur bra producenten arbetar med arbetsförhållanden generellt sett.

Systembolaget eller importören måste upplysa producenten om felet och ge en rimlig tid för att det ska kunna åtgärdas. Vad som är rimlig tid beror på vad det handlar om, men exempelvis barnarbete och livsfarligt arbete ska åtgärdas direkt, medan undermåliga toaletter och felaktiga löneavdrag kan ges mer tid.

 

 

Vy över butik.

Därför finns Systembolaget

Vi säljer alkohol men begränsar samtidigt alkoholproblemen. Alkoholens negativa sidor skulle drabba fler utan vår ensamrätt. Vi finns framför allt för barn och familjer, som skulle drabbas om en beroende förälder eller partner kunde få tag i alkohol lika enkelt som ett paket mjölk.

Lär dig mer