”Många vet inte mer om Systembolaget än att vi säljer alkohol”

Svensk alkoholpolitik och Systembolagets försäljningsregler skiljer Sverige från många andra länder, och kan vara knepiga att förstå för den som nyligen flyttat hit. Därför har vi tagit fram ett utbildningsmaterial till elever som går svenska för invandrare (sfi).

Armine Saghyan arbetar med att planera hur materialet ska spridas till olika skolor och lärplattformar. Hon hjälper även till när skolorna ska börja arbeta med det. Hon har en bakgrund som sfi-lärare och är nu verksam som språktränare på Röda Korset på volontärsbasis.

– Jag har själv flyttat till Sverige i vuxen ålder, lärt mig språket och etablerat mig i det svenska samhället, så jag förstår vikten av att kommunicera om de oskrivna regler som inte är självklara för människor som har flyttat hit från andra länder, förklarar Armine.

Monopolhistoria ger aha-känsla

– Av min egen erfarenhet med sfi-studenter vet jag att många inte vet mer om Systembolaget, än att vi säljer alkohol. Då är det ganska orealistiskt att förvänta sig förståelse kring försäljningsreglerna, säger Armine.

När Armine använde Systembolagets sfi-material för första gången, upplevde hennes studenter en riktig aha-känsla av att få kännedom om Systembolagets roll i samhället.

– Helt plötsligt förstod de bolagets öppettider och ålderskontroll, när de fick chansen att ta del av historien bakom bolagets monopol och grunden till den alkoholpolitik vi har i Sverige. Jag fick bevisat än en gång hur fort en uppfattning och attityd kan ändras när människor får möjlighet att förstå bakgrunden till saker och ting, säger hon.

Väcker diskussioner om synen på alkohol

Även andra lärare som har använt materialet ger positiva recensioner. Materialet kan fungera som ett bra underlag för samhällskunskap och språkundervisning, genom jämförande diskussioner kring hur man ser på alkohol i olika länder och kulturer.

Ingrid Karlströms, med 9 års erfarenhet som språktränare på Röda korset, är en av dem som uppskattar materialet – särskilt att det bjuder in till dialog.

– Det är så välkommet med ett upplägg som ger samtal runt ett tema, till exempel högtider. Behovet är stort för denna typ av dialog, säger Ingrid.

– Systembolaget har heller inte varit rädda för att ta upp det som är svårt med alkohol, utan inbjuder till samtal där alla ger och tar.

Materialet ger därmed möjlighet att reflektera över för- och nackdelar med olika vanor.

Det öppnar också upp för möjligheten att våga prata om alkoholrelaterade frågor i grupper där ämnet är tabubelagt.

– Jag är stolt över initiativet som Systembolaget har tagit i inkluderingssyfte, och är mycket glad att kunna bidra med min kunskap och erfarenhet för att sprida materialet till sfi-skolor i hela riket, säger Armine Saghyan.

Fakta om Systembolagets material för sfi

  • Lanserades våren 2017
  • Utvecklat tillsammans med KAPI, som är specialiserat på mångkulturell kommunikation.
  • Består av utbildningsbroschyrer med texter, övningsuppgifter, facit och filmer som belyser olika ämnen.
  • Innehåller fakta och bakgrund om Systembolagets roll och ansvar.
  • Belyser olika generations- och kulturskillnader kring alkoholrelaterade frågor.
  • Finns att beställa på utbudet.se, en plattform där skolor kan beställa företags-, organisations- och myndighetsinformationsmaterial.

Läs mer om materialet och ladda ner pdf:er