به ما خوش آمدید

آیا شما یک کار تابستانی را می خواهید که در آن فرصتی برای تغییر ایجاد کنید؟ آیا شما علاقه مند به غذا و نوشیدنی هستید؟ آیا سرویس گرا هستید؟ با ما کار کنید! >نوشیدنی 

دلایل متعددی وجود دارد که چرا کار با ما جالب و چالش برانگیز است. نکته اصلی یک وظیفه بسیار مهمی  این است که همه ما درافتخار می کنیم و منبع الهام است Systembolaget داریم که همه ما افتخار می کنیم و منبع الهام است. یکی دیگر از آن اینست که غذا و نوشیدنیها ازجمله چیزهای سرگرم کننده است که باید انجام شود. >شود

به عنوان دستیار فروشگاه، شما چهره Systembolaget هستید. مهمترین بخش این نقش، ارائه بهترین سرویس ممکن به تمام مشتریان است. >سرویس 

با اشتیاق، تعهد و مسئولیت شخصی، شما با همکاران خود، رضایت مشتری را به بالاترین سطح افزایش دهید. اینجا کار تابستانی امسال را پیدا خواهید کرد! اینجا 

شغل تابستانی با ما