En chef som skapar rum för alla

En ödmjukare och mer lyhörd arbetsplats med tydligare kommunikation. Det menar butikschef Ann Modigh är en del av vinsten när man jobbar inkluderande på en arbetsplats.

Butikschef ann Modigh utanför sin butik.

För Systembolaget är inkludering en viktig del av rekryteringsarbetet och arbetet pågår löpande såväl i butik som på huvudkontoret. I butiken i Karlshamn är Ann Modigh butikschef. Under flera års tid har hon genom samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen kunnat erbjuda praktikplatser för personer med funktionsnedsättningar och språkförbistringar.

– Alla människor kan bidra, så länge förutsättningarna är rätt. Det kanske inte alltid fungerar att använda sig av en standardiserad arbetsbeskrivning, men ser man förbi det finns det mycket att vinna, förklarar Ann. Under närmare fem år har hon jobbat inkluderande på butik genom att kunna erbjuda både en praktikplats och ett sammanhang.

– Jag såg potentialen i arbetsgruppen och såg till att först förankra beslutet där. Några kände sig osäkra till en början; “hur ska jag bemöta denna person?”. Men det som kändes svårt tog en positiv vändning. Nu har vi en arbetsgrupp som är betydligt mjukare, mottagligare och visar mer omtanke om varandra.

Alla människor kan bidra, så länge förutsättningarna är rätt.

Att se var och ens styrkor

Ann menar att det handlar om att se till den enskilda individens styrkor.

– Vi hade en praktikant som tyckte det var jättejobbigt att möta folk ute i butik. Han fick istället vara mycket på lagret och jobba med att lägga in varor och packa upp. Man måste anpassa och möta individen och se var styrkorna finns. Men det måste man ju med alla personer ändå.

Det har även jobbat personer som inte kunnat prata svenska i butiken.

– Det är en utmaning, framför allt den första veckan. Men redan efter tolv dagar brukar man kunna se en förbättring. Det är en otrolig känsla att få se en person växa och kunna hjälpa, oavsett om det handlar om språket eller en social fobi, säger hon.

Ann Modigh i butik framför hylla med vin.

Ann ser inte inkluderingsarbetet som varken en ansträngning eller uppoffring.

– Jag gör inte det här för att vara snäll. Jag gör det för att hitta pärlor som vi kan fortsätta att jobba med, som en del av mitt rekryteringsarbete. Tre personer som haft praktik hos mig har sedan gått vidare till vikariat.

Det handlar om att se till den enskilda individens styrkor.

En annan effekt av inkluderingsarbetet är att butiken speglar samhället.

– Alla kunder – oavsett religion, kön, sexuell läggning eller särskild begåvning – ska känna sig välkomna. Hur skulle vi kunna erbjuda det om alla vi som jobbar i butiken ser likadana ut eller har samma egenskaper?