Så påverkas levern av alkohol

Levern tål alkohol, men inte hur mycket som helst. Förutom levercancer, kan alkohol huvudsakligen orsaka tre leversjukdomar; fettlever, hepatit och skrumplever.

Levern kallas ofta för kroppens avgiftningscentral. Det är här som alkoholen bryts ned (till ättiksyra). Det gör att levern tillsammans med hjärnan är det organ som tar den värsta smällen av alkohol.

Det är lätt att tro att leverproblem bara drabbar de som dricker ofta och mycket, men det stämmer inte. Vissa har en lever som tål en hel del, andra kan ta skada redan vid måttlig konsumtion. Det handlar om gener.

En tålig lever gör det inte ofarligt att dricka mycket. Istället riskerar andra organ att ta skada, främst hjärnan, och riskerna för sjukdomar och problem ökar. När det gäller alkohol är det helt enkelt dåligt att vara tålig.

De flesta kopplar ihop leverskador med skrumplever. När det har gått så långt är det riktigt illa. Problemen börjar tidigare än så och går då att vända om man gör något åt sina vanor.

Skador på levern

Fettlever

Fettlever är ett mycket vanligt fenomen som har samband med kroppsvikt, blodfettsnivå och alkohol. Fettlevern speglar en obalans och 90 % av de som dricker en flaska vin om dagen utvecklar fettlever. Utöver alkohol kan fettlever även orsakas av dåliga kostvanor samt av för lite motion, och är väldigt vanligt bland överviktiga. Förändrade levnadsvanor såsom fysisk aktivitet, kost, alkoholvanor kan hjälpa levern att återhämta sig. 

Fettlever beror på en obalans i ämnesomsättningen. Levern klarar inte av att hantera näringsämnen eller alkohol på ett bra sätt, varför det lagras som fett i levercellerna.

Fettlever är en varningsklocka. Det går inte att upptäcka själv utan kräver ultraljud eller en provtagning av levervävnad.

Inflammation i levern

Kallas även hepatit. Inflammationen tar död på celler och levern börjar fungera sämre. Det kan även bildas ärr i levern. Det här kan sägas vara ett förstadium till den allvarliga sjukdomen skrumplever. 

Skrumplever eller cirrhos

När det bildas mycket ärr slutar hela eller delar av levern att fungera. Den sjunker ihop och blir mindre. Gifterna som en frisk lever bryter ned riskerar nu att bli kvar i kroppen.

Skrumplever kan vara en livshotande sjukdom, men den betyder inte slutet per automatik. Dels kan en levertransplantation vara möjlig, dels kan man ibland leva med en förminskad lever. Levern kan ibland återhämta sig från ett tidigt stadium av skrumplever om man slutar med alkohol.

Risken för skrumplever ökar exponentiellt med ökad alkoholkonsumtion, men även måttlighetsdrickare löper lätt ökad risk.

Kvinnor har en betydligt högre risk för leversjukdom av alkohol. För att utveckla skrumplever räcker halva mängden alkohol eller mindre, och under betydligt kortare konsumtionsperiod.

Orolig?

Den som misstänker leverproblem ska kontakta läkare. Denne kan ta blodprover och se hur levervärdena ser ut. Skulle värdena vara dåliga kan flera ordinationer bli aktuella. Mindre eller ingen alkohol, sundare kost och mer motion är bra för levern. Värdena blir alltid bättre om man slutar dricka.

En tom vinflaska

Sant eller falskt: Ett glas om dagen är nyttigt eller inte?

Om det tvista de lärde. Vi bad en av Sveriges ledande alkoholforskare reda ut förvirringen.

Ett glas om dagen