Så påverkas levern av alkohol

Levern tål alkohol, men inte hur mycket som helst.

Levern kallas ofta för kroppens avgiftningscentral. Det är här som alkoholen bryts ned (till ättiksyra). Det gör att levern tillsammans med hjärnan är det organ som tar den värsta smällen av alkohol.

Det är lätt att tro att leverproblem bara drabbar de som dricker ofta och mycket, men det stämmer inte. Vissa har en lever som tål nästan hur mycket som helst, andra kan ta skada redan vid måttlig konsumtion. Det handlar om gener.

En tålig lever gör det inte ofarligt att dricka mycket. Istället riskerar andra organ att ta skada, främst hjärnan, och riskerna för sjukdomar och problem ökar. När det gäller alkohol är det helt enkelt dåligt att vara tålig.

De flesta kopplar ihop leverskador med skrumplever. När det har gått så långt är det riktigt illa. Problemen börjar tidigare än så och går då att vända om man gör något åt sina vanor.

Skador på levern

Fettlever

Alkohol kan orsaka fettlever, men är långt ifrån den enda orsaken. Enkelt uttryckt får man det av att äta och dricka dåligt och för lite motion. Fettlever är väldigt vanligt bland överviktiga.

Fettlever beror på en obalans i ämnesomsättningen. Levern klarar inte av att hantera näringsämnen eller alkohol på ett bra sätt, varför det lagras som fett i levercellerna.

Fettlever är en varningsklocka. Det går inte att upptäcka själv utan kräver ultraljud eller en provtagning av levervävnad.

En fettlever kan lätt förbättras genom bättre matvanor, mindre alkohol och mer motion. Beror fettlevern främst på alkohol så återhämtar sig levern vanligtvis på 1-2 månader om man slutar dricka.

Inflammation i levern

Kallas även hepatit. Inflammationen tar död på celler och levern börjar fungera sämre. Det kan även bildas ärr i levern. Det här kan sägas vara ett förstadium till den allvarliga sjukdomen skrumplever. 

Skrumplever eller cirrhos

När det bildas mycket ärr slutar hela eller delar av levern att fungera. Den sjunker ihop och blir mindre. Gifterna som en frisk lever bryter ned riskerar nu att bli kvar i kroppen.

Skrumplever kan vara en livshotande sjukdom, men den betyder inte slutet per automatik. Dels kan en levertransplantation vara möjlig, dels kan man ibland leva med en förminskad lever. Levern kan ibland återhämta sig från ett tidigt stadium av skrumplever om man slutar med alkohol.

Orolig?

Den som misstänker leverproblem ska kontakta läkare. Denne kan ta blodprover och se hur levervärdena ser ut. Skulle värdena vara dåliga kan flera ordinationer bli aktuella. Mindre eller ingen alkohol, sundare kost och mer motion är bra för levern. Värdena blir alltid bättre om man slutar dricka.

En tom vinflaska

Sant eller falskt: Ett glas om dagen är nyttigt eller inte?

Om det tvista de lärde. Vi bad en av Sveriges ledande alkoholforskare reda ut förvirringen.

Ett glas om dagen