Alkohol och lunginflammation

Personer med alkoholdiagnos löper större risk att drabbas av lunginflammation, men även konsumtion vid riskbruksgränser ger en lätt förhöjd risk.

Kliniker har länge observerat ett samband mellan alkoholkonsumtion och negativa immunrelaterade effekter som mottaglighet för lunginflammation. 

Berusningsdrickande ger ökad risk jämfört med att sprida konsumtionen på flera dagar, oavsett om det gäller en virus- eller bakteriell infektion.