Kan jag kompensera alkoholintag genom att träna?

Träning minskar inte risken för beroende och andra negativa konsekvenser som för mycket alkohol kan föra med sig. Så att träna mycket för att kunna dricka alkohol går inte.

GIH-forskaren Örjan Ekblom säger att alkohol och träning påverkar vår hälsa på två helt olika sätt. Alkohol är inte bra för hälsan, medan träning är det.

Att inte dricka alkohol och att motionera mycket är generellt sett två plus för hälsan. Att dricka mycket och inte motionera alls är två minus.

I hälsoekvationen, som förstås rymmer mer än alkohol och träning, får var och en hitta sitt eget förhållningssätt.

Inte möjligt att träna bort alkoholens negativa effekter

Däremot kan inte den som dricker mycket träna bort alkoholens negativa effekter, även om hälsan generellt sett främjas av träning. Risker som att bli beroende blir nämligen inte mindre av motion.

– Generellt sett kan man inte prata om kompensation i det här fallet, säger Örjan Ekblom. 

Motion förbränner kalorier

Det finns ändå områden där det går att tala om kompensation för den som bara dricker lite alkohol.

– Ett sådant är det faktum att alkohol innehåller en hel del energi, något vi kan förbränna genom att träna. Ett annat exempel skulle kunna vara att alkohol sänker nivåerna av några viktiga hormoner i kroppen, som träning sedan kan höja och kompensera upp, säger Örjan Ekblom.

En tom vinflaska

Sant eller falskt: Ett glas om dagen är nyttigt eller inte?

Om det tvista de lärde. Vi bad en av Sveriges ledande alkoholforskare reda ut förvirringen.

Ett glas om dagen