Så ser svenskarna på alkohol och träning

Alkohol kan påverka träningen, men många svenskar känner inte till detta. En Sifo-undersökning från 2016 visar att 4 av 10 aldrig valt bort alkohol för att det kan påverka träningen. Majoriteten av svenskarna, 56 procent, vet heller inte om alkohol främst påverkar konditions- eller styrketräning.

För att reda på mer om hur vi i Sverige tränar och hur vi ser på träning kopplat till alkohol har 3 001 personer i åldrarna 18-79 tillfrågats om sina vanor och kunskap gällande alkohol och träning.

Så ofta tränar vi i Sverige: 11 % tränar aldrig, 23 % tränar mer sällan än 1 gång i veckan, 31 % tränar 1-2 gånger i veckan, 19 % tränar 3-4 gånger i veckan, 7 % tränar 4-5 gånger i veckan, 7 % tränar mer än 5 gånger i veckan och 2 % vet ej.

Hur och varför tränar vi?

Regelbunden träning och motion är viktigt av flera olika anledningar. Vissa tränar för att må bra, andra för att bygga muskler – alla har sina anledningar till varför man tränar och varför det är viktigt.

På frågan vilken som är den främsta drivkraften till träning eller motion svarar 24 procent att ”bli mer uthållig, få bättre kondition” är den främsta drivkraften. Tätt efter följer ”att må bättre psykiskt” på 23 procent och den tredje vanligaste drivkraften är att ”gå ner i vikt”, som 16 procent har angett.

Oavsett önskad effekt på sin träning, krävs det regelbundna vanor för att träningen ska ge resultat. 31 procent har angett att de ”tränar 1-2 gånger i veckan”, och detta är det vanligaste svarsalternativet. 11 procent uppger ”att de aldrig tränar”.

Visste du att?

Var tredje person som tränar med drivkraften att gå ner i vikt dricker alkohol mer än två gånger i veckan.

Alkohol och träning

Hur svarar då svenskarna gällande om träningen påverkar dryckesvanorna? På frågan om det har hänt att man har valt bort alkohol för att det kan påverka ett träningspass svarar 42 procent ”nej, aldrig”.

42 % av svenskarna har aldrig valt bort alkohol på grund av träning.

De som har valt bort alkohol med tanke på träningen anger följande orsaker:

  • jag orkar mindre: 47 procent
  • det ger mig inte önskar fysiskt resultat: 36 procent
  • det ger mig sämre prestationsmässiga resultat (tid i ett lopp, resultat i en match etc.): 34 procent

När det kommer till kunskap om vilka träningsformer som påverkas mest av alkoholkonsumtion svarar majoriteten, 56 procent, ”Tveksam, vet ej” på frågan om alkohol påverkar konditionsträning mer än styrketräning.

En man och en kvinna utför träningsrörelser på ett gymgolv.
25 % av de som tränar styrka anser ”att alkohol påverkar dem lite eller inget alls dagen efter”. Detta är intressant eftersom just produktionen av tillväxthormoner hämmas av alkohol.

Så hur ser forskningen ut, förstörs effekten av träningspasset om man dricker alkohol efteråt?

  • Nej, träningspasset är inte förgäves men effekten påverkas.

Är det någon idé att träna bakfull – och är det farligt? Det korta svaret är:

  • Nej, är du fullt frisk ska det inte vara farligt för exempelvis hjärtat att träna bakfull. Men skaderisken är högre.

Har du tränat någon gång dagen efter att du har druckit alkohol? I så fall är du inte ensam. 63 procent av svenskarna uppger att de någon gång har tränat dagen efter alkohol.

25 % tror att alkohol endast påverkar koordinationen i liten eller ingen utsträckning.

 

Fotbolssspelare i vitt matchställ övear dribbling mellan koner.
Koordinationsförmåga, precision och balans är de träningsfaktorer som påverkas allra mest av alkohol. Ändå tror var fjärde person (25 procent) att alkohol endast påverkar koordinationen i liten eller ingen utsträckning.

 

Vad säger forskarna?

”Är man intresserad av att bli så stor och stark som möjligt så ska man kanske minimera eller till och med eliminera alkoholintaget” Mikael Mattsson, idrottsforskare på GIH

”Skaderisken är högre dagen efter och det kan vara en idé att vänta några timmar innan man kör sitt träningspass” Örjan Ekblom, forskare på GIH

Kompensationsträning och belöning

Går det att ”träna bort” att man druckit dagen innan, och går det att träna innan en utekväll för att alkoholen inte ska få samma negativa effekt? Här är forskningen enig om att det inte går att prata om någon form av kompensation.

Så vanligt är det att kompensationsträna: 1-30 år: 20 %, 31-45 år: 9 %, 46-60 år 1,5 %, 61-79 år: 0,5 %.

1 av 10 ”har någon gång tränat innan eller efter alkohol- konsumtion för att kompensera för alkoholens effekter”. Denna siffra är dock högre bland unga personer - 20 procent av 18-30 åringar anger att de har kompensationstränat.

1 av 5 (21 procent) anger att det är vanligt med belöning efter ett träningspass. Den vanligaste typen av belöning är godis och desserter som 9 procent anger vara en vanlig belöningsform.

1 av 10 har någon gång tränat innan eller efter alkohol- konsumtion för att kompensera för alkoholens effekter.

Olika träningsformer

Finns det några skillnader mellan olika träningsformer vad gäller inställning till alkohol och träning?

Löpning

25 procent av de som tränar löpning tror att de kan dricka med gott samvete om de tränat samma dag.

Golf

Golfare är den grupp som dricker oftast, 46 procent dricker 2 gånger eller fler i veckan.

Dans

Bland dansarna är det flest nykterister, 17 procent dricker aldrig alkohol.

Kvinnlig boxare slår på en sandsäck.

Kampsport

Kampsportare är mest fåfänga. Det är nämligen den grupp där flest anger att de tränar för att få en bättre fysisk form eller för att bli snygga (19 procent).

Racketsport

De som tränar racketsport gillar att ha kul. Det är den grupp där flest tränar med drivkraften att det är roligt (19 procent)

Vad säger forskarna?

”Träning minskar inte risken för beroende och andra negativa konsekvenser som för mycket alkohol kan föra med sig. Så att träna mycket för att kunna dricka alkohol går inte”Örjan Ekblom, forskare på GIH

Undersökningen är genomförd av Sifo på uppdrag av Systembolaget mellan perioden 9-19 september 2016. Webbintervjuer med 3001 personer 18-79 år.

En tom vinflaska

Sant eller falskt: Ett glas om dagen är nyttigt eller inte?

Om det tvista de lärde. Vi bad en av Sveriges ledande alkoholforskare reda ut förvirringen.

Ett glas om dagen