Vår företagsledning

Magdalena Gerger

Bild på Magdalena GergerVerkställande direktör

Född: 1964

Anställd: 2009

Utbildning och tidigare erfarenhet: Civilekonom och MBA vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Magdalena har tidigare varit affärsområdesansvarig på Arla Foods och divisionschef inom Nestlé Ltd i England.

Mer om Magdalena Gerger

Chatarina Eriksson

HR-direktör

Född: 1970

Anställd: 2009

Utbildning och tidigare erfarenhet: Fil.kand. ekonomi, ledarskapsutbildningar på exekutiv nivå. Chatarina har arbetat som hotelldirektör på ett antal hotell och kommer närmast från tjänst som affärsutvecklare på Invest in Dalarna Agency.

Tobias Frohm

Direktör E-handel

Född: 1965

Anställd: 2011

Utbildning och tidigare erfarenhet: Personalvetare. Tobias har tidigare arbetat som HR-direktör på Lernia AB, HR Lead Sweden på Accenture samt chef för Consultus Leadership Partner AB. Kommer närmast från rollen som HR-direktör på Systembolaget.

Charlotte Hansson

Ekonomidirektör

Född: 1969

Anställd: 2015

Utbildning och tidigare erfarenhet: Magisterexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Charlotte kommer närmast från tjänsten som ekonomi- och finansdirektör på Cision AB. Tidigare var hon ekonomi- och finansdirektör på serviceföretaget Addici AB och har arbetat inom Modern Times Group (MTG) i olika positioner.

Hans Jungland

Direktör verksamhetsområde Försäljning

Född: 1965

Anställd: 2003 

Utbildning och tidigare erfarenhet: Internutbildningar på exekutiv nivå. Hans kommer närmast från tjänsten som avdelningschef för Butiksutveckling på Systembolaget. Dessförinnan var han försäljningschef för det norra försäljningsområdet. Tidigare har han arbetat som avdelningschef/kategorichef på Coop, försäljningschef på Stor&Liten och butikschef på Konsum.

Eva Listi

IT-direktör

Född: 1962

Anställd: 2016

Utbildning och tidigare erfarenhet: Kemi, biologi, juridik och ekonomi vid Stockholms Universitet samt intern- och externutbildningar på exekutiv nivå.

Eva kommer närmast från PostNord AB och rollen som vice CIO och chef för IT Plan & Transformation. Tidigare var hon CIO på Ericsson och har bland annat även haft ett antal olika ledande IT befattningar inom AstraZeneca, Pfizer och Pharmacia.

Gustav Lovén

Direktör Strategi & Erbjudande

Född: 1981

Anställd: 2017

Utbildning och tidigare erfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Cornell University. Gustav kommer närmast från en tjänst som strategichef på Systembolaget. Dessförinnan har Gustav haft olika ledarroller inom H&M, globalt och i Asien, samt arbetat som strategikonsult på Ericsson och Bain & Company.

Sara Norell Murberger

Direktör Sortiment, Inköp och Varuförsörjning 

Född: 1964

Anställd: 2007

Utbildning och tidigare erfarenhet: Diplomerad sommelier, ledarskapsutbildningar på exekutiv nivå. Sara har arbetat inom hotellbranschen och kommer närmast från Arvid Nordquist HAB.

Malin Sandquist

Direktör Bolag och Samhälle

Född: 1972

Anställd: 2012

Utbildning och tidigare erfarenhet: Jur kand. Malin har tidigare arbetat som advokat, närmast som delägare på Advokatfirman Hammarskiöld & Co.

Kristina Stutterheim

Kommunikationsdirektör

Född: 1966

Anställd: 2018

Utbildning och tidigare erfarenhet: Examen från IHM samt coachutbildningar. Kristina kommer närmast från Riksteatern där hon var kommunikationsdirektör. Tidigare anställningar inkluderar bland annat Lärarförbundet och Energy Forum.