Gå till huvudinnehåll

Vår styrelse

Här finner du Systembolaget AB:s styrelseledamöter, personalrepresentanter och suppleanter till personalrepresentanterna.

Ledamöter

Kenneth Bengtsson

Bild på Kenneth BengtssonOrdförande

Född: 1961.

Huvudsaklig utbildning: Gymnasieekonom samt internutbildningar inom ICA-systemet.

Övriga uppdrag: Ordförande i Ahlsell AB, Clas Ohlson, Ersta diakoni, Eurocommerce och World Childhood Foundation. Ledamot i Herenco och Synsam.

Invald: 2014.

Tidigare uppdrag: VD och koncernchef för ICA AB 2001-2012, styrelseordförande Svenskt Näringsliv 2010-2013 och styrelseordförande Svensk Handel 2005-2010.

Oberoende: Ordföranden bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Viveca Bergstedt Sten

Bild på Viveca Bergstedt StenFödd: 1959.

Huvudsaklig utbildning: Jur kand Stockholms universitet, civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Författare och föreläsare. Styrelseledamot i Röda Korsets Center för torterade flyktingar och Eknö Hemman samt expert i Vinge Advokatbyrå Expert Panel.

Invald: 2014. 

Tidigare uppdrag: Chefsjurist och Corporate Secretary PostNord AB, chefsjurist och Corporate Secretary Posten AB, chefsjurist LetsBuyit.com, chefsjurist Amadeus Scandinavia (då SMART AB) samt Corporate Legal Counsel SAS. Styrelseledamot i Svensk Kassaservice AB, Strålfors AB och Post Danmark A/S. Ledamot av Svenskt Näringslivs Juridiska Referensgrupp 2005-2011, ledamot i Utredningen om Mutor (Ju 2009:05): Arbetsgruppen samt ledamot av IT-Observatoriet/IT-Kommissionen 1996-2003.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Robert Damberg

Bild på Robert DambergFödd: 1982.

Huvudsaklig utbildning: Internationella samhällsstudier och statsvetenskap vid Linnéuniversitetet och Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: Ledamot i Visit Linköping, Distriktsordförande Miljöpartiet Östergötland, politisk sekreterare i Linköpings kommun.

Invald: 2016.

Tidigare uppdrag: Landstingsråd, Landstinget i Uppsala län 2014-2016, Politisk sekreterare 2011-2014, Landstinget i Uppsala län, Språkrörsekreterare 2010, förbundsordförande i Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, 2005-2009.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Crister Fritzson

Bild på Christer FritzsonFödd: 1961.

Huvudsaklig utbildning: Marknadsekonomi vid MIS i Stockholm, Insead.

Övriga uppdrag: Vd och koncernchef i SJ AB sedan 2012, Net Insight AB, Samtrafiken i Sverige AB, Almega Tjänsteförbunden, Svensk Turism AB, Svenskt Näringsliv och Järnvägsbranschens Samverkansforum. Ordförande i Branschföreningen Tågoperatörerna. Ordförande CER – Community of European Railway.

Invald: 2012.

Tidigare uppdrag: Vd Boxer, koncernchef och vd i Teracom Group. Styrelseordförande i Plus-TV Finland, Boxer Danmark och BSD Denmark.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Cecilia Halle 

Bild på Cecilia HalleFödd: 1969.

Huvudsaklig utbildning: Förvaltningslinjen med inriktning internationella organisationer vid Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: Ämnesråd och gruppchef vid Enheten för folkhälsa och sjukvård, Socialdepartementet. Ordförande i den Nationella expertgruppen för att förbättra tillgängligheten i cancervården som ingår i regeringens satsning på cancervården 2015-2018. Representant för Sverige i EU:s högnivågrupp för hälsa.

Invald: 2017.

Tidigare uppdrag: Kansliråd, Hälso- och sjukvårdsenheten, Socialdepartementet. Huvudsekreterare i utredningen En nationell cancerstrategi för framtiden. Expert i den statliga utredningen om den högspecialiserade vården. Expert i den statliga utredningen om en ny läkarutbildning. Kansliråd, Internationella funktionen vid Samordningskansliet, Socialdepartementet. Ämnessakkunnig vid Enheten för globalt samarbete, Utrikesdepartementet.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Barbro Holmberg

Född: 1952

Huvudsaklig utbildning: Socionomexamen, förvaltningslinjen.

Övriga uppdrag: Ordförande Statens Servicecenter. Styrelseledamot i Högskolan i Gävle och Lantmäteriet. Ledamot i Riksdagens Arvodesnämnd och i Advokatsamfundets Disciplinnämnd samt ledamot i styrelsen för Orbaden Spa & Resort och Orsjö AB. Senior advisor i ICMPD (International Centre for Migration Policy Development.

Invald: 2018.

Tidigare uppdrag: Ordförande i Indelningskommittén, landshövding i Gävleborgs län, eget konsultföretag som framför allt arbetade med alkohol och narkotikafrågor. Stadsråd. Generaldirektör. Statssekreterare Utrikesdepartementet.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Frida Johansson Metso

Bild på Frida Johansson MetsoFödd: 1984.

Huvudsaklig utbildning: Legitimerad psykolog vid Uppsala Universitet.

Övriga uppdrag: Psykolog vid Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting, ledamot av Liberalernas partistyrelse sedan 2011, ledamot Stockholms kommunfullmäktige sedan 2010 samt i stiftelsen Mind och i Stockholms socialnämnd.

Invald: 2016.

Tidigare uppdrag: Ordförande i Liberalernas ungdomsförbund, LUF, 2007-2010. 

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Håkan Leifman

Bild på Håkan LeifmanFödd: 1963.

Huvudsaklig utbildning: Fil dr i sociologi vid Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Direktör Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, styrelseledamot i SAD (svenska föreningen för alkohol- och drogforskning), Svenska Spels vetenskapliga råd och SiS insynsråd.

Invald: 2014.

Tidigare uppdrag: -

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Kerstin Wigzell

Bild på Kerstin WigzellFödd: 1945.

Huvudsaklig utbildning: Beteende- och samhällsvetenskap vid Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Vice ordförande Pensionsmyndighetens styrelse. Ledamot i styrelsen för Linköpings universitet och Rikspolismyndighetens Etiska Råd. 

Invald: 2009.

Tidigare uppdrag: Departementsråd regeringskansliet, Generaldirektör Ungdomsstyrelsen och Socialstyrelsen, överdirektör Riksförsäkringsverket. Särskild utredare vid Regeringskansliet. Styrelseordförande Teaterhögskolan, Dramatiska Högskolan samt Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Vice ordförande Systembolagets styrelse samt Myndigheten för vårdanalys. Ledamot WHO:s styrelse, Domstolsverket, socialvetenskapliga forskningsrådet samt Statens medicinska etiska råd.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Arbetstagarrepresentanter

Berit Morén (ordinarie)

Bild på Berit Morén

Född: 1957.

Huvudsaklig utbildning: Tvåårigt gymnasium, undersköterska.

Övriga uppdrag: Anställd försäljare sedan 1979. Personal- och Samrådskontakt för område Stockholm. Styrelseledamot försäljarklubben i Stockholm.

Utsedd: 2011.

Maria Nilsson (ordinarie)

Bild på Maria NilssonFödd: 1965.

Huvudsaklig utbildning:  Samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning och Grafikskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag:

Anställd sedan 1988. Ordförande för Systembolagets Personalförening SPF Unionen, ordförande för Unionen Stockholm.

Utsedd: 2015.

Karin Larsson (suppleant)

Bild på Karin LarssonFödd: 1958.

Huvudsaklig utbildning:  Gymnasieutbildningar inom vård.

Övriga uppdrag: Anställd försäljare sedan 1989. Ledamot i Föreningsstyrelsen i Systembolagets Personalförening, ordförande i sektion för försäljare i Jönköping, ledamot i Systembolagets Pensionsstiftelse och samordnande arbetsmiljöombud (SAMO) för Systembolaget.

Utsedd: 2012.

Nils Undall-Behrend (suppleant)


Bild på Nils Undall-BehrendFödd: 1954.

Huvudsaklig utbildning:  Naturvetenskapligt gymnasium och maskiningenjör.

Övriga uppdrag: Anställd sedan 1982, butikschef sedan 1991. Ledamot i Systembolagets Personalförening. Ordförande i Chefsklubben Malmö. 

Utsedd: 2015.