Gå till huvudinnehåll

Organisation

Verksamheten bedrivs i Sverige via 436 butiker. Utöver butikerna finns cirka 470 ombud där kunderna kan beställa varor för avhämtning. Systembolaget erbjuder även hemleverans till ett antal områden i Sverige. 

Verksamheten bedrivs i Systembolaget AB och de helägda dotterbolagen IQ-initiativet AB och AB K14 Näckströmsgatan. IQ-initiativet arbetar med information i syfte att förebygga och minska alkoholrelaterade skador. K14 Näckströmsgatan förvaltar Systembolagets rörelsefastigheter.

Systembolaget AB ägs till 100 procent av svenska staten och antalet aktier är 360 000.

Organisationskarta. Högst upp VD Magdalena Gerger, nästa stef VD-stab till höger. Därefter Bolag samhället till vänster och HR och kvalitet till höger. Efter det ekonomi och administration till vänster och IT till höger. Nästa steg Verksamhetsområde erbjudande till vänster och verksamhetsområde försäljning till höger. Under verksamhetsområde erbjudande ligger sortiment och inköp, kommunikation, varuförsörjning och erbjudandeutveckling. Under verksamhetsområde försäljning ligger södra försäljningsområdet, norra försäljningsområdet, försäljningsområde E-kanal och butiksutveckling.