Gå till huvudinnehåll

Vår styrelse

Här finner du Systembolaget AB:s styrelseledamöter, personalrepresentanter och suppleanter till personalrepresentanterna.

Ledamöter

Kenneth Bengtsson

Ordförande

Född: 1961.

Huvudsaklig utbildning: Gymnasieekonom samt internutbildningar inom ICA-systemet.

Övriga uppdrag: Ordförande i Ahlsell AB, Clas Ohlson, Ersta diakoni, Eurocommerce och World Childhood Foundation. Ledamot i Herenco och Synsam.

Invald: 2014.

Tidigare uppdrag: VD och koncernchef för ICA AB 2001–2012, styrelseordförande Svenskt Näringsliv 20102013 och styrelseordförande Svensk Handel 20052010.

Oberoende: Ordföranden bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Viveca Bergstedt Sten

Född: 1959.

Huvudsaklig utbildning: Jur kand Stockholms universitet, civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Författare och föreläsare. Styrelseledamot i Röda Korsets Center för torterade flyktingar och Eknö Hemman. 

Invald: 2014. 

Tidigare uppdrag: Chefsjurist och Corporate Secretary PostNord AB, chefsjurist och Corporate Secretary Posten AB, chefsjurist LetsBuyit.com, chefsjurist Amadeus Scandinavia (då SMART AB) samt Corporate Legal Counsel SAS. Styrelseledamot i Svensk Kassaservice AB, Strålfors AB och Post Danmark A/S. Ledamot av Svenskt Näringslivs Juridiska Referensgrupp 2005-2011, ledamot i Utredningen om Mutor (Ju 2009:05): Arbetsgruppen samt ledamot av IT-Observatoriet/IT-Kommissionen 19962003.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Robert Damberg

Bild på Robert DambergFödd: 1982.

Huvudsaklig utbildning: Internationella samhällsstudier och statsvetenskap vid Linnéuniversitetet och Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: Ledamot i Visit Linköping, distriktsordförande Miljöpartiet Östergötland, politisk sekreterare i Linköpings kommun.

Invald: 2016.

Tidigare uppdrag: Landstingsråd, Landstinget i Uppsala län 20142016, Politisk sekreterare 20112014, Landstinget i Uppsala län, Språkrörsekreterare 2010, förbundsordförande i Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, 20052009.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Crister Fritzson

Född: 1961.

Huvudsaklig utbildning: Marknadsekonomi vid MIS i Stockholm, Insead.

Övriga uppdrag: Vd och koncernchef i SJ AB sedan 2012, Net Insight AB, Samtrafiken i Sverige AB, Almega Tjänsteförbunden, Svensk Turism AB, Svenskt Näringsliv och Järnvägsbranschens Samverkansforum. Ordförande i Branschföreningen Tågoperatörerna. Ordförande CER – Community of European Railway.

Invald: 2012.

Tidigare uppdrag: Vd Boxer, koncernchef och vd i Teracom Group. Styrelseordförande i Plus-TV Finland, Boxer Danmark och BSD Denmark.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Cecilia Halle 

Bild på Cecilia HalleFödd: 1969.

Huvudsaklig utbildning: Förvaltningslinjen med inriktning internationella organisationer vid Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: Ämnesråd och gruppchef vid Enheten för folkhälsa och sjukvård, Socialdepartementet. Ordförande i den Nationella expertgruppen för att förbättra tillgängligheten i cancervården som ingår i regeringens satsning på cancervården 20152018. Representant för Sverige i EU:s högnivågrupp för hälsa.

Invald: 2017.

Tidigare uppdrag: Kansliråd, Hälso- och sjukvårdsenheten, Socialdepartementet. Huvudsekreterare i utredningen En nationell cancerstrategi för framtiden. Expert i den statliga utredningen om den högspecialiserade vården. Expert i den statliga utredningen om en ny läkarutbildning. Kansliråd, Internationella funktionen vid Samordningskansliet, Socialdepartementet. Ämnessakkunnig vid Enheten för globalt samarbete, Utrikesdepartementet.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Barbro Holmberg

Född: 1952

Huvudsaklig utbildning: Socionomexamen, förvaltningslinjen.

Övriga uppdrag: Ordförande Statens Servicecenter. Ledamot i Högskolan i Gävle och Lantmäteriet. Ledamot i Riksdagens Arvodesnämnd och i Advokatsamfundets Disciplinnämnd samt ledamot i styrelsen för Orbaden Spa & Resort och Orsjö AB. Senior advisor i ICMPD (International Centre for Migration Policy Development.

Invald: 2018.

Tidigare uppdrag: Ordförande i Indelningskommittén, landshövding i Gävleborgs län, eget konsultföretag som framför allt arbetade med alkohol och narkotikafrågor. Stadsråd. Generaldirektör. Statssekreterare Utrikesdepartementet.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Frida Johansson Metso

Född: 1984.

Huvudsaklig utbildning: Legitimerad psykolog vid Uppsala Universitet.

Övriga uppdrag: Psykolog vid Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting, ledamot i stiftelsen Mind.

Invald: 2016.

Tidigare uppdrag: Biträdande verksamhetschef Röda Korsets center för torterade flyktingar, ledamot av Liberalernas partistyrelse 2011-2017, ledamot i Stockholms kommunfullmäktige 2010-2017, ledamot i Stockholms socialnämnd, ordförande i Liberalernas ungdomsförbund, LUF, 2007-2010.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Håkan Leifman

Född: 1963.

Huvudsaklig utbildning: Fil dr i sociologi vid Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Regional Direktör för Planet Youth (Nordiska länderna), egen företagare som expert och utredare på alkohol- tobak- och narkotikafrågor, doktor och forskare på Karolinska Institutet, SiS insynsråd

Invald: 2014.

Tidigare uppdrag: Direktör Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, styrelseledamot i SAD (svenska föreningen för alkohol- och drogforskning) och Svenska Spels vetenskapliga råd.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Kerstin Wigzell

Född: 1945.

Huvudsaklig utbildning: Beteende- och samhällsvetenskap vid Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Vice ordförande Pensionsmyndighetens styrelse. Ledamot i styrelsen för Linköpings universitet, Rikspolismyndighetens Etiska Råd samt i Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 

Invald: 2009.

Tidigare uppdrag: Departementsråd regeringskansliet, Generaldirektör Ungdomsstyrelsen och Socialstyrelsen, överdirektör Riksförsäkringsverket. Särskild utredare vid Regeringskansliet. Styrelseordförande Teaterhögskolan, Dramatiska Högskolan samt Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Vice ordförande Systembolagets styrelse samt Myndigheten för vårdanalys. Ledamot WHO:s styrelse, Domstolsverket, socialvetenskapliga forskningsrådet samt Statens medicinska etiska råd.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Arbetstagarrepresentanter

Robert Adrell (ordinarie)

Född: 1964.

Huvudsaklig utbildning:  
Kemi, Statsvetenskap, Historia och Ekonomisk historia på Göteborgs Universitet.

Övriga uppdrag: Anställd försäljare och dryckesprovningshandledare sedan 1987, ledamot Föreningsstyrelsen Systembolagets Personalförening/ Unionen, Sektionsordförande SPF/ Unionen Västra Försäljare.

Utsedd: 2018.

Maria Nilsson (ordinarie)

Född: 1965.

Huvudsaklig utbildning:  Samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning och Grafikskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Anställd sedan 1988. Ordförande för Systembolagets Personalförening SPF Unionen, ordförande för Unionen Stockholm.

Utsedd: 2015.

Karin Larsson (suppleant)

Född: 1958.

Huvudsaklig utbildning:  Gymnasieutbildningar inom vård.

Övriga uppdrag: Anställd försäljare sedan 1989. Ledamot i Föreningsstyrelsen i Systembolagets Personalförening SPF Unionen, ledamot i Systembolagets Pensionsstiftelse, ledamot i Arbetsmiljökommittén och samordnande arbetsmiljöombud (SAMO) för Systembolaget. Förbundsrevisor Unionen.

Utsedd: 2012.

Nils Undall-Behrend (suppleant)


Född: 1954.

Huvudsaklig utbildning:  Naturvetenskapligt gymnasium och maskiningenjör.

Övriga uppdrag: Anställd sedan 1982, butikschef sedan 1991. Ledamot i Systembolagets Personalförening. Ordförande i Chefsklubben Malmö. 

Utsedd: 2015.