Hållbar leverantörskedja

Vi vill vara ett långsiktig hållbart företag, och vet att våra kunder förväntar sig att vi tar ansvar. Därför väger goda arbetsvillkor minst lika tungt som kvalitet när vi köper in dryck.

Alla som arbetar bakom vårt sortiment ska ha goda arbetsvillkor. Det och mycket mer står i den uppförandekod som våra dryckesleverantörer måste följa. För att se till att uppförandekoden efterlevs gör vi oberoende granskningar på plats hos producenter och på de farmer där råvaror odlas.

Vårt mål är att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för alla som jobbar bakom vårt sortiment. Det är ett långsiktigt arbete som bygger på att steg för steg skapa bättre förhållanden där det finns brister. Så länge vi ser en vilja till förbättring och en positiv utveckling säger vi helst inte upp samarbeten, utan stannar kvar för att fortsätta förbättra.

För att komma närmare vingårdsarbetarnas vardag samarbetar vi med lokala fackföreningar och branschorganisationer. Tillsammans vill vi få till en bättre dialog mellan arbetstagare, fackförbund och producenter. Vi utbildar leverantörer och producenter i vår uppförandekod, ordnar träffar för olika typer av erfarenhetsutbyten och besöker producenter för att prata om hur de kan ta ett ökat ansvar för arbetsförhållanden och minskad miljöpåverkan i odlingen.

På så sätt driver vi förbättringar i hela leverantörskedjan.

Här kan du läsa mer om hur vår leverantörskedja ser ut och hur vi arbetar med social hållbarhet.

Här kan du läsa mer om hur revisioner går till

Här kan du läsa mer om varför vi besöker producenter