Hänsyn till miljö och klimat

Vi vill erbjuda produkter som ger så lite klimatavtryck som möjligt. Därför jobbar vi aktivt för en ökad miljöhänsyn och minskad klimatpåverkan i dryckesbranschen.

I vår bransch står förpackningar för det enskilt största klimatavtrycket, följt av odling och transporter. Att kunna erbjuda fler klimatsmartare förpackningar som lättare glasflaskor, tetror, PET, burkar och returglas är därför en viktig fråga för oss.

Vi vill också bredda det ekologiska utbudet. Idag är var fjärde flaska eller box vi säljer ekologisk. Vi vill att det ska bli fler. Tanken är att du ska kunna välja eko oavsett smak och plånbok.

För att få större kraft att påverka samarbetar vi med andra. Vi har till exempel initierat Dryckesbranschens Klimatinitiativ, som är ett samarbete med Sveriges Bryggerier och Sprit och Vinleverantörsföreningen. Vårt gemensamma mål är att minska branschens klimatpåverkan.

Läs mer om vårt arbete för klimat och miljö här

Läs mer om Dryckesbranschens Klimatinitiativ