Innehållsanalys

I vårt laboratorium görs kemiska analyser av drycker. Vi kontrollerar att innehållet stämmer överens med märkningen på förpackningen och gällande livsmedelslagstiftning. För att du ska veta vad du dricker.

Alla nyheter i vårt fasta och tillfälliga sortiment kontrolleras i vårt laboratorium innan de får en plats i hyllan.

Varje år analyserar våra kemister 5 000 dryckesprover. Vi tittar efter svaveldioxid, metanol, socker, totalsyra och rester av bekämpningsmedel, bland annat. En del ämnen får inte finnas, andra måste hålla sig under gränsvärdena. I de fall vi upptäcker för höga värden gentemot de legala krav som finns säljstoppas artikeln.


Det kan låta underligt att vi testar dryckerna efter farliga ämnen. Alkohol är ju ett sådant och det farligaste i våra produkter. Men det är viktigt att innehållet stämmer överens med märkningen på förpackningen, så att du vet vad du dricker.

Står det att alkoholhalten är 14 procent ska analyserna visa att det är så, och finns det allergener i drycken måste det anges. För drycker med specifika märkningar, till exempel ekologiskt, fair trade och glutenfritt, kontrollerar vi att giltiga certifikat finns.

Efter analysen destrueras drycken och blir till biogas.

Här berättar vår kemist Christian Eriksson mer om arbetet på laboratoriet