Kontroll av doft och smak

Doft och smak är viktigt för upplevelsen av drycken. För att du ska få hög och jämn kvalitet kontrollerar vi våra drycker flera gånger om. Före säljstart, tre månader senare och vid årgångsbyten.

Kontrollerna görs för att se till att den nyhet som hamnar på hyllan är den som rankades högst i inköpsprocessen. Vi sparar alltså det dryckesprov vi fick in efter offertförfrågan och jämför det mot den dryck som sedan levereras till butik.

Oftast tycker våra provare att smak och doft stämmer överens mellan de båda dryckerna, men ibland är någonting annorlunda. Då tar nya provare över, och om även de reagerar skickas båda dryckerna till laboratoriet för en ny kemisk analys.

Om även den kemiska analysen visar på skillnader pratar vi med leverantören och producenten och försöker reda ut vad som hänt. Om skillnaderna inte kan anses vara naturliga variationer – till exempel att vin hela tiden utvecklas - stoppas drycken från försäljning.

För vin i det fasta sortimentet upprepas kontrollen vid varje ny årgång.