Vision, syfte, kundlöfte och värderingar

Vår vision

Ett samhälle där alkohol njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.

Vårt syfte

Systembolaget finns till för att de alkoholrelaterade problemen blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse.

Vårt kundlöfte

  • Du ska alltid känna dig välkommen.
  • Du ska alltid kunna upptäcka nytt tillsammans med oss.
  • Du ska alltid kunna lita på att vi säljer med ansvar.

Våra värderingar

Vi är omtänksamma, kunniga och inspirerande.