Bestämma regler kring alkohol med din tonåring

Vilken förälder är du?

Föräldrar hanterar frågan kring alkohol olika. Vissa förbjuder, andra vill prata och informera. Hur gör du? Och vilka är dina utmaningar?

Faktaföräldern

Med hjälp av logik och rationella argument tar du dig an samtalet om alkohol med ditt barn. Sämre betyg? Oskyddat sex? Bråk på stan? Nej
tack. Eftersom du utgår från fakta och forskning, känner du säkert redan till att nolltolerans bidrar till att skjuta upp alkoholdebuten – du skyddar därmed ditt barn från att råka ut för jobbiga situationer.

Om du vill nå fram är det viktigt att först lyssna och visa intresse för
tonåringens perspektiv. Håll fast vid nolltolerans mot alkohol, men
kanske kan du låta vissa saker vara förhandlingsbara? Prova att öppna upp för en dialog om vilka tider som gäller eller hur ofta din tonåring ska höra av sig när hen är ute. Är reglerna förankrade hos ditt barn är chansen att de följs större.

Eget ansvar-föräldern

Du litar på din tonårings förmåga att hantera situationer, och tycker att alkohol är en del av livet som man måste lära sig hantera själv, precis som du gjorde när du var ung. Tillit är en viktig del av alla relationer
– där har du en bra bas att stå på i kommunikationen med din tonåring.'

För dig kan det kännas ovant att sätta gränser, men kom ihåg att tonåringar inte alltid är mogna att ta ansvar själva. Genom forskning vet vi att alkohol har en mer skadlig effekt på ungdomars hjärnor än på vuxnas. Om du funderar på att köpa ut till din tonåring för att veta vad hen dricker, tänk på det kan slå fel – tonåringar som får alkohol hemifrån dricker ofta mer än de som inte får det.

Inte på kartan-föräldern

Du tar själv sällan eller aldrig ett glas vin. Kanske finns regler kring detta i din religiösa övertygelse, eller i din kultur. Att din tonåring skulle dricka finns inte ens på kartan. Fasta principer kan vara bra – det ger en tydlighet. Hemma hos dig finns en absolut, och väldigt skarp, gräns att förhålla sig till.

Din tonåring kanske befinner sig i sammanhang som är främmande för dig. Om du vill nå fram är det viktigt att visa intresse för barnets perspektiv och upplevelser. Om jämnåriga dricker eller tar droger kan det vara svårt för tonåringar att säga nej. Att ha en öppen dialog kring alkohol, där ditt barns frågor och tveksamheter får plats, kan öka sannolikheten att våga säga nej.

Diskutera mera-föräldern

Du är en engagerad förälder som vill skapa dialog och vara förstående. Att utgå från hur verkligheten ser ut, snarare än att hålla fast vid dina
egna principer, är viktigt för dig. Du vill gärna prata om alkohol, även
under ditt barns tidiga tonår, vilket ger dig bra möjligheter att ta upp
ämnet igen, när och om ditt barn väl börjar dricka.

Utmaningen för dig kan vara att sätta gränser. Fortsätt att visa nyfikenhet för ditt barns perspektiv, men var samtidigt tydlig med att du inte accepterar att hen dricker. Att visa förståelse står inte i motsats till att sätta tydliga gränser. Om du låter din tonåring smaka alkohol hemma, kan det bli svårt att säga nej om tonåringen säger: ”Du låter mig ju dricka hemma, varför får jag inte dricka med kompisarna?”.

Föräldratyperna är baserade på djupintervjuer med föräldrar, genomförda under 2023 av Expedition Mondial. Resultatet bygger på en generalisering av människors beteenden, och ska inte tolkas som forskningsresultat.