Alkohol och arbetsliv

Den 5 mars arrangerar Systembolaget ett kostnadsfritt halvdagsseminarium med särskilt fokus på alkohol och arbetsliv.

Vad kostar alkoholen samhället? Hur påverkas chefer och medarbetare av dålig alkoholkultur på arbetsplatsen? Hur bör en alkoholpolicy se ut, hur upptäcker man alkoholproblem hos en medarbetare, och vågar man lita på sin magkänsla? Med mer kunskap om hur problematiken ser ut och vad man kan göra förbättras möjligheten att förebygga negativa konsekvenser för såväl individ som för arbetsplatsen. Seminariet riktar sig till alla som har ett intresse av alkoholens påverkan på arbetslivet, yrkesmässigt eller privat.

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2
Tid: 08.00–12.00
Registrering + frukost serveras från klockan 07.30

Anmäl dig till seminariet senast den 28 februari.

Medverkande

 Katarina Hultling, moderator och journalist

 

 

Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskning Systembolaget

 

 

Ulric Hermansson, socionom, med dr och forskare vid Karolinska institutet. Om motiv och möjligheter att i ett tidigt skede förhindra och åtgärda begynnande till mer omfattande alkoholproblem. Vad säger forskningen och vad är möjligt i praktiken?
 

Karin Hagman, VD IQ-initiativet. Om tecken på en dålig alkoholkultur och hur det påverkar chefer respektive medarbetare. Vad kan man göra? Konkreta exempel från verkligheten.

 

Ulrika Skogland, föreläsare Fabchanges. Hur blev det så här egentligen? En personlig berättelse om en vanlig/ovanlig mamma, chef, alkoholist.

 
 

Magnus Nyqvist, Alna – experter på skadligt bruk i arbetslivet. Om hur man som arbetsgivare kan förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen och vilka tidiga signaler chefer bör agera på för att framgångsrikt hantera oro för alkoholproblem på arbetsplatsen.

Martina Wilson, Leg. psykolog och doktorand i hälsopsykologi vid Psykologiska institutionenGöteborgs universitet. Om sin studie om hur arbetslivet kan fungera som arena för att förebygga alkoholproblem.

 

Clara Leandersson, Ramboll. Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser – Presentation av Rambolls studie på uppdrag av Systembolaget.

Antalet platser är begränsat. Seminariet är kostnadsfritt, men ej avanmäld frånvaro kan komma att debiteras med 200 kr. Det går dock bra att överlåta sin plats till någon annan vid förhinder, mejla då seminarium@systembolaget.se

Välkommen!